Svensk försvarspolitik och mobilisering för kärnvapenkonventionen

För rätten till fred, ABF, 20191214. FNs konvention om ett globalt kärnvapenförbud röstades fram i FNs GENERALFÖRSAMLING i juli 2017.
122 stater röstade FÖR konventionen däribland Sverige, några röstade emot och flera kärnvapenländer har inte alls deltagit i prosessen.
ICAN, är ett nätverk bestående av över 400 ORGANISATIONER från hela världen, har tagit fram konvention texten, och fick NOBELS FREDSPRIS för detta. ” Läkare mot kärnvapen” och IKFF i Sverige är medlemmar i ICAN.
Sverige har under många år varit pådrivande i FN  för att få fram ett kärnvapenförbud.

Konventionen skall skrivas under  av ländernas regeringar och sedan RATIFICERAS av PARLAMENTEN. Tills idag har 34 länder ratificerat konventionen och 74 skrivit under den.
När konventionen ratificerats av 50 länder övergår den att vara  EN INTERNATIONELL LAG OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN.

Konventionen förbjuder
ALLT samröre med kärnvapen : att tillverka, lagra, transportera assistera ovs.
Till skillnad mot NTP- avtalet, ”icke spridningsavtalet” från 1968, så kan ett land  INTE ha  Ratificerat avtalet och SAMTIDIGT inneha kärnvapen. Det gör avtalet så mycket mer kraftfullt och IMPOPULÄRT bland  kärnvapenländer.
USA har både bojkottat förhandlingar i FN, och utövat  påtryckningar på  icke-kärnvapenländer att INTE skriva unděr konventionen, däribland Sverige.

Både Sveriges riksdag och regeringen var redo att skriva under respektive Ratificera konventionen, då Försvarsminister Hultqvist fick ett ”hemligt” hotelsebrev från Usas försvarsminister Mattis. Innehållet har läckt ut och innebar att om Sverige skrev under konventionen  skulle allt  samarbete med Usa/Nato upphöra  och vi skulle inte få köpa viktiga komponenter till  teknik från USA, både civil och militär.
Detta var under valrörelsen våren 2018, och för att inte låta detta bli en valfråga, beslöt socialdemokratin att ”begrava” ämnet i en utredning.
Enmansutredaren Lars Erik Lundin, en fd ambassadör fick stränga order om att inte bli klar med utredningen förrän efter valet.
Ett år senare var hans utredning klar, med slutsatsen att Sverige INTE bör skriva under avtalet. Hans och senare regeringens argument för detta, är MYCKET svaga och har mer karaktären av undanflykter. Följande argument framhålls:

1. Konventionstexten är inte tydlig när det gäller VILKA vapen man avser. Men texten är direkt tagen från NTP- avtalet.

2. Konventionen skulle undergräva NTP avtalet, flytta fokus från förhandlingarna kring detta.
NTP avtalet har inte uppnått sitt syfte under alla år sedan 1968:att avskaffa kärnvapen. Dessutom har, trots förbud om detta, flera stater skaffat kärnvapen, Indien, Pakistan och Israel. Länder i Europa som Tyskland, Holland, Belgien och Italien är dessutom bärare av Usas kärnvapen, trots förbud om även det inom NTP. USA har KONTROLL ÖVER DESSA KÄRNVAPEN är förklaringen. NPT har snarare befäst STATUS QUO, än avskaffat kärnvapen.

3. FN förbudet skulle bli ”tandlöst” eftersom inga kärnvapenstater skrivit på det.
Ju fler länder som skriver under och ratificerar konventionen , ju större tryck på kärnvapen staterna att inte använda vapnet. Dessutom skulle kärnvapenländerna inte använt så mycket resurser, till att förmå andra länder att INTE skriva under, om inte FN konventionen var betydelsefull.

4. VERIFIKATIONEN, kontrollen att förbudet följs, skulle vara alltför svag. ICAN hävdar bestämt att så INTE är fallet.

ICAN menar vidare att Lundin inte tar hänsyn till de humanitära konsekvenserna av  att SVERIGE inte  ratificerar Kärnvapenförbudet, endast konsekvenserna för NÄRINGSLIVET.

Palmeinstitutets Sifoundersökning från december 2017, visade att hela 86% av svenska folket VILL att Sverige ratificerar konventionen.
När fd utrikesminister Margot Wallström i augusti 2019 tillkännagav att regeringen INTE  tänker skriva under FN konventionen, trots Sifoundersökningens resultat, betyder det att VÅRA FOLKVALDA HELLRE LYSSNAR till USA ÄN TILL DE SOM DE FÅTT MANDAT AV ATT STYRA VÅRT LAND.
Hur var det nu? ”All offentlig makt utgår från folket, och Riksdagen är folkets främsta företrädare”, står det i den svenska regeringsformen, vår grundlag.

Vidare behöver Sverige stifta en lag som förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium. I Finland finns redan en sådan lag.

Vi inom Nej till NATO har startat ett samarbete med Kvinnor för Fred, där vi söker kontakt med de organisationer som svarat negativt på Lundinutredningens slutsats, att inte  ratificera och underteckna konventionen. Förhoppningsvis kommer det att leda till någon gemensam aktion, kanske ngt som liknar STOCKHOLMSAPPELLEN, då vi även har kontakt med fredsarbetare i andra Europeiska länder, som är intresserade av frågan.
Alla som är intresserade att deltaga, kan höra av sig till oss.

EVA JONSSON
Ordföranden i Nej till NATO