NATO förbereder sig för utplacering i Stora Mellanöstern

NATO är den styrka som ska ta hand om arabvärlden när USAs CentCom drar sig tillbaka.
Generalsekreterare Jens Stoltenberg – till vänster på fotot – förväntar sig att Tyskland då ska ta på sig ledarskapet inom alliansen. Han räknar med att
1. förlägga Natotrupp till Tunisien för att förlänga kriget i Libyen.
2. förlägga Natotrupp till Irak och Jordanien för att förlänga kriget mot Syrien

I början av 2020 knöt sig medlemslandet Turkiet närmare till NATO, och tog strid mot Ryssland i Syrien. Turkiet återupptog också transporten av jihadister från Syrien till Libyen, genom Tunisien.
Den 12 februari 2020 beslöt NATOs försvarsministrar att stärka sitt ”bistånd ” till Irak, trots att Iraks parlament redan krävt att utländska trupper ska lämna landet.

NATOs generalsekreterare har förberett denna plan sedan ett halvår. I detta syfte har NATO också slutit en rad hemliga avtal med Jordaniens kung Abdala (med röd slips på fotot) och med Tunisiens utrikesminister, efter långa överläggningar med i Bryssel.

Red Voltaire 20200214
Översättning Eva Björklund