Stoppa USAs angrepp på Kuba!

Till den långa listan av terroristangrepp mot Kuba och deras diplomater runt om i världen, som USA organiserat och finansierat, kom den 30 april ett väpnat angrepp på Kubas ambassad i Washington. Det var inte en isolerad händelse, utan bara en av många i Tumpregimens aggressiva, hatiska politik mot Kuba.
Kopplad till USAs brutala upptrappning av blockaden, som hindrar Kuba från att skaffa utrustning och förnödenheter mat och bränsle för att möta pandemin, gjorde sig utrikesministern Mike Pompeo till talesman för USAs ökända kampanj med förtal och lögner mot Kubas internationella medicinska samarbete mot Covid-19 runt om i världen.

Kulhål pekas ut l i Kubas ambassad

Medan CIA anföll Kubas ambassad kritiserade Pompeo Sydafrika och Qatar för att ha bett om hjälp av Kubas medicinarbrigad Henry Reeve ­ specialiserad på katastrofsituationer och allvarliga epidemier – för att ta upp striden mot Covid-19.
Från hela världen kom fördömanden av detta fega, kriminella angrepp som förutom de materiella skadorna på ambassaden, gav sig på skulpturen av Kubas nationalhjälte, José Martí. Angriparna misshandlade de kubanska diplomaterna och chockade grannarna som förskräckta vaknade av skotten.
Trump-regimens tystnad står i kontrast till omvärldens snabba avståndstagande från de ökända Miami-terroristerna och Marco Rubio, som företräder dem i kongressen. Terroristerna förklarade för pressen ”att de inte känner angriparen, aldrig har hört hans namn, inte vet vem han är, ”det var inte jag”.
”Möjligt hatbrott, med avsikt att döda”, förklarade polisen när de kom till platsen.

De arresterade en 42-årig Texasbo, beslagtog hans bil och vapen: ett gevär AK-47- med flera 30 skotts ammunitionsrundor. Hur en person ostört få köra 249 mil från Texas till Washington, med ett AK-47-gevär, riklig ammunition och sofistikerad laddare, mitt under karantänen, genom stater där tusentals dött av Covid-19, utan att någon myndighet stoppade honom? Vad blev det av Wienkonventionen och staternas skyldighet att skydda diplomatiska beskickningar?
Detta sker samtidigt med USAs brutala upptrappning av sin utsvältningsblockad mot Kuba, och otaliga perversa angreppen på kubanska läkare i utlandstjänst, mitt i Covid-19-epidemin. Mänskligheten måste Trumpregimens hökar och krigsförbrytare, deras, ständiga anfallshot, blockaden, sanktionerna, rasismen och hatet.

Skillnaden kunde inte vara större mot det Kuba som visar att ett annat samhälle är möjligt. Kubas läkare och hälso-och sjukvårdspersonal i fattiga länder, som USA angriper, är det främsta exemplet på Kubas medmänsklighet och solidaritet.
Kuba tillägnade årets Förstamajdag alla de kubaner som bekämpar Covid-19 i Kuba, Afrika, Latinamerika, Karibien, Europa och Arabvärlden. Och eftersom den traditionella stora manifestationen Första Maj i Havanna ställdes in precis som andra länders förstamajtåg, fann kubanerna en annan lösning:
”Eftersom vi älskar livet och kommer att besegra döden, hänger vi Kubafanorna på våra dörrar, fönster och balkonger, våra bostäder blir våra torg, vi låter ropen skalla: Stoppa angreppen på Kuba.”

Blockaden dödar, Kuba räddar liv, Leve Kuba, Kuba kommer att segra!

30 april 2020.
Fritt referat av Uttalande 30 april från Kommittéerna i Kuba, Sverige, USA m fl länder ”För Internationell Fred, Rättvisa och Värdighet för alla folk”, samt Sveriges Fredsråd.
Eva Björklund