Juan Guaidó vill att USA ska annektera Venezuela, som associerad stat likt Puerto Rico

Detta framgår av det kontrakt som Guaidó och legoknektfirman Silvercorps undertecknat inför invasionsförsöket i Venezuela. Det skulle ställa världens största oljereserver, guld och sötvatten under USA-lag och storbolag.

I kontraktet står under Punkt 12, Gällande Lag: Det är parternas avsikt att detta avtal och tillämpandet av detta avtal, samt alla mål och specialförfaranden ska tolkas i enlighet med och regleras av USAs delstat Floridas lagar.

På presskonferensen 15 maj citerade Venezuelas vicepresident Delcy sidan 5 i kontraktet mellan Juan Guaidó och Silvercorps ägare och befälhavare Jordan Goudreau och ”politiska konsulten” Juan Jose Rendón, ökänd för sin medverkan i statskupper och valmanipulationer i Latinamerika.
Den venezolanska Miamijournalisten Patricia Poleo Jordan hade tillgång till kontraktet innan invasionsförsöket. I sitt TV-program i Miami skröt hon med det och la papperna på bordet, till de sammansvurna kuppmakarnas förskräckelse. Hon la också upp det på sitt Twitterkonto.
Målet är att annektera Venezuela till USA, som Puerto Rico.

Vicepresident Delcy Rodriguez konstaterade att ”målet för inkräktarna var renodlad annektering, att Venezuela ska bli koloni, än en gång”. Detta kriminella dokument visar tydligt att målet är att ta kontroll över det fria, suveräna och oberoende Venezuela. Inkräktarnas kontrakt med bilagor anger att Venezuelas Bolivarianska Väpnade Styrkor ska ersättas av en så kallad Nationell Väpnad Förening bestående av legoknektar och venezolanska desertörer.”
Delcy Rodriguez hade sällskap av överbefälhavare Vladimir Padrino, som konstaterade att vid det tidigare kuppförsöket, den famösa konserten ”Venezuela Aid” den 23 februari 2019, anslöt bara 1.100 desertörer, inte ens en procent av Venezuelas militära styrkor följde Guaidos uppmaning att desertera och gå över till grannlandet Colombia.”

– Men lika lite som då kommer detta att ske i Venezuela. Det är löjligt. Vi är arvtagare till El Libertadors (Simon Bolivar) armé. Hur skulle de (legoknektarna och Guaidó) i ett penndrag kunna radera ut den? Vår självständighet är grundad på vår civila-militära-polisiära sammanhållning.

– Guaidós ”kontrakt” visar mycket tydligt förbindelserna med USA och det gemensamma målet att förgöra Venezuela som självständig stat, och annektera landet till USA.

– Vi har bevittnat allt som Juan Guaidó har gjort. Han slöt en pakt med colombianska knarkhandlare (den paramilitära gruppen Los Rastrojos) om att de skulle få fritt inträde genom en korridor över gränsen till Colombia utan att riskera att bli störda.

– Guaidó gav upp Venezuelas legitima rätt och suveränitet till den venezolanska regionen Esequiba som Guayana gör anspråk på. Han deltog i plundringen av våra ekonomiska och finansiella tillgångar. Han krävde fortsatt blockad mot Venezuela och invasion, här har vi beviset, enligt legoknektskontraktet: Venezuelas grundlag ska ersättas av USA:s delstat Floridas och övriga delstaters lagstiftning.

­ Mot detta har Venezuela all rätt att försvara sig! sammanfattade Delcy Rodriguez, Venezuelas vicepresident.
För de, venezolaner eller andra, som hittills tvekat inför Juan Guaidó är nog det detaljrika kontrakt som Guaidó undertecknat med legoknektsfirman Silvercorp, med direkta förbindelser till både Trump och Colombia, sista droppen som befäster tveksamheten. Kontraktets 41 bilagor beskriver in i minsta detalj vad och hur legoknektsstyrkan skulle beskjuta, vilka som skulle mördas och inte mördas.

För vad är det här om inte rent och direkt landsförräderi? För vad är Juan Guaidó, som tror sig kunna förvandla Venezuela till en nykoloni i stil med Puerto Rico, om inte en modern variant av Quisling som överlämnade Norge till Hitler.

Bildtext:
Legoknektföretaget Silvercorps ägare och befälhavare Jordan Goudreau och Juan Guaidó med kontraktet mellan sig.

Dick Emanuelsson Tegucigalpa 2020-05-15 /
redigering Eva Björklund