Hiroshimadagen 75 år! Medborgarplatsen, 6 augusti, 16.30

Torsdagen 6:3 augusti 2020 är det 75 år sedan kärnvapen användes i krig. Då bombade USA de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki med hundratusentals döda och förstörd miljö som resultat.
Kärnvapen är idag ett högst reellt hot mot våra liv. USA har sagt upp flera av de avtal som har begränsat dessa vapensystem, t ex kärnvapenavtalet INF som begränsat medeldistansrobotar.

Nu är det dags för oss alla att reagera och kräva att vår regering skriver under FN:s globala förbud mot kärnvapen.

Kom till manifestationen mot kärnvapen 6 augusti kl 16.30 på Medborgarplatsen i Stockholm.

Vi kan under rådande omständigheter vara högst 50 personer på manifestationen, därför är det nödvändigt att du anmäler din närvaro via mail. Maila till Mia Stubbendorff på mia.stubbendorff@gmail.com
eller ring och anmäl dig till Mia på telefon 070-954 86 59

Medverkande:

Dror Feiler, musik
Mia Stubbendorff, Nej till NATO
Agneta Norberg, ordf Sveriges Fredsråd
Eva Jonson, ordf Nej till NATO
Marilyn Barden, Nej till NATO
Jan Strömdahl, Folkkampen mot kärnkraft-kärnvapen, FMKK
Sylvia Rönn, Kvinnor för Fred Stockholm, KFF
Claes Engelbrand, Nej till NATO
Michael Diaz Nocetti, Nej till NATO
ev kulturinslag med Teater Tribunalen

Programmet tar en timme.

Arrangör: Nej till NATO i samarbete med Kvinnor för Fred Stockholm och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen