Aldrig mer kärnvapenkrig!

Möte på Medborgarplatsen i Stockholm 6 augusti,
75 -årsdagen av USAs kärnvapenkrig
Agneta Norbergs tal

Tack till er som ordnat detta! Jag vill använda mina minuter till att påminna om att detta ohyggliga krigsbrott inte var avslutningen på andra världskriget. Det var  inledningen till USAs kärnvapenterror mot resten av världen, framför allt mot Sovjetunionen, Kina och andra små stater där Nordkorea ,näst Sovjetunionen, varit värst utsatta. En kärnvapenterror som pågått och pågår till denna dag!

Kärnvapenutplåningen av Hiroshima och Nagasaki för 75 år sedan handlade in om att besegra Japan. Nästan alla städer i Japan, förutom Hiroshima och Nagasaki, var sönderbombade och Japans ledare var redo att förhandla – detta visste president Truman.
USAs långsiktiga plan var att visa upp för världen, framför allt Sovjetunionen, vad kärnvapen kunde åstadkomma. Därmed skulle de kunna utvidga, befästa och bevara herraväldet över Östasien och USAs ”Storområde” – The Grand Area.

USAs folkmord i Hiroshima och Nagasaki har tjänat som påtryckningsmedel vid olika förhandlingar under hela efterkrigstiden. USA har visat vad som händer om de inte blir åtlydda. Detta har använts på samma sätt som när någon riktar en pistol mot någon annans huvud. Oavsett om den trycker av eller ej, har vapnet använts. Kärnvapenbombningarna var folkmord. Om USAs president ställts inför Nürnbergdomstolen skulle han ha hängts.
President Truman ansåg att bombningen av Hiroshima och Nagasaki skulle ha en välgörande inverkan på relationerna med Sovjetunionen. Vid ett kärnvapenprov i Los Alamos hade president Truman hörts yttra: ”Detta ska ge Stalin något att fundera på”
Efter utrotningen av Hiroshima och Nagasaki har USA hotat att använda kärnvapen ett 30-tal ggr. Några exempel:

1946 hot mot Sovjet i samband med en konflikt i norra Iran..
1948 hot mot Sovjet i samband med Berlinblockaden.
1946-1958 detonerade USA 67 kärnvapenbomber på Marshallöarna.
1950 hot mot Kina vid Chosin Reservoaren i Korea.
1950-53 hot mot Nordkorea om kärnvapenutplåning… ja fram till idag – sammanlagt ett 10-tal gånger.
1958 beordrar Eisenhower USAs försvarsstab att förbereda användning av kärnvapen mot Irak för att förhindra revolutionens utvidgning till Kuwait.
1961 hotar president Kennedy Sovjet under Berlinkrisen.
1967 hotar president Johnson Sovjet under kriget i Mellanöstern.
1969 skickar president Nixon ett kärnvapenultimatum till Vietnam.
1975 hotar USAs försvarsminister Schlesinger Nordkorea ifall de skulle angripa Sydkorea efter USAs nederlag i Vietnam.
1990-91 hotar president Bush Irak under Gulfkriget,
1993 President Clinton hotar Nordkorea.
1996 President Clinton hotar Libyen.
2001 USAs Försvarsminister Donald Rumsfeld överväger kärnvapen mot Afghanistan.
2003 USA hotar åter Nordkorea
2006 USA hotar Iran.
Uppgifterna är hämtade ur en bok från 2007.Vi kan anta att det förekommit hot med kärnvapen efter det.

Sveriges Fredsråd kräver:
• Att Sveriges regering säger upp sitt medlemskap i Partnerskap för Fred, en förstuga till Nato – världen största kärnvapenmakt
• Att Sveriges regering undertecknar förbudet mot kärnvapen!

No more Hiroshima! No more Nagasaki! No more Hiroshima, All we want is Peace!