Ingen fred i Colombia. Massakrer i Antioquia.

Torsdag 27 augusti mördades tre unga män i Andinska kommunen Sydvästra Antioquia. Ännu ett datum att lägga till de mer än tio massakrer och över 800 mord, som hittills i år har ägt rum Antioquiaområdet.
Enligt Indepaz* rapport ”Massakrer i Colombia under 2020”, fram till 25 augusti, hade totalt 46 massakrer ägt rum i landet, där Antioquia drabbats värst, med mer än 10 massakrer hittills.
Enligt preliminära uppgifter från ”Legal Medicine” har 818 personer mördats i Antioquia mellan januari och juni 2020, en ökning med 30 % i Sydvästra Antioquia, där den senaste massakern ägde rum..
De lokala myndigheterna hävdar att det handlar om territoriella tvister kopplade till narkotikahandel. Enligt analyser som Antioquia Sociala Garantiprocess gjort kan det ha berott på att avtal brutits mellan de kriminella väpnade grupperna i området, som förvärrats på grund av närheten till de område vid Stillahavskusten som utgör en geostrategisk korridor.
Till detta våld kan läggas att multinationella gruvföretag försöker tvinga fram tillstånd för att påbörja utvinna guld, silver, koppar och molybden. Landsbygdsområdena har också djupt försummats av staten med osäkra socioekonomiska förhållanden, vilket uppmuntrar unga människor att ansluta sig till kriminella strukturer eller att bruka droger som främjar kriminella och våldsamma metoder.

Massakern i byn Bajo Cañaveral, Andes Natten torsdagen den 27 augusti mördade 3 ungdomar i åldrarna 27, 19 och 13 i byn Bajo Cañaveral de Andes, sydvästra Antioquia. Där hade en 45-årig man mördats i tisdags. Således ökar antalet våldsamma dödsfall hittills i år i denna kommun till 24. Detta är den andra massakern i Anderna, eftersom i början av mars dödades tre andra människor samtidigt, i samma utrymme, på sätt och tid.
Under hela 2019 registrerades totalt 33 mord i Anderna, en siffra som snart kommer att överstigas redan åttonde månaden 2020.

Enligt Samordningen Europa, USA, Colombia finns det i cirka 121 kommuner i Antioquia, av totalt 125, närvaro av minst en paramilitär struktur. Beväpnade och kriminella organisationer som tillgriper narkotikahandel, narkotikaförsäljning, utpressning och rekrytering av ungdomar för deras finansiering. Förutom att hitta ett gynnsamt socioekonomiskt sammanhang för att etablera sig i områdena, möter dessa strukturer mycket lite motstånd från lokala och nationella myndigheter.

Lista över massakrer i Antioquia som Indepaz registrerat till 25 augusti: Kaukasien – 20/01/20 – 3 offer, Tarazá – 20/01/17 – 5 offer, Salgar – 20/01/20 /4 offer Cáceres – 20/02/13 -4 offer, Medellín – 20/02/15 – 4 offer, Salgar – 20/02/26 – 4 offer, Ituango – 20/06/20 – 3 offer, Ciudad Bolívar – 20/06/6/20 – 4 offer Venedig – 20/08/20 – 3 offer Till dessa ska läggas de två massakrer som inleder denna text. Källa: Colombia Informa // Editoria Antioquia

* Indepaz Observatory of Conflicts, Peace and Human Rights.

Resumen Latinoamericano 29 augusti 2020.
Översättning Eva Björklund