USAs kriminella utsvältningsblockad mot Kuba, är världshistoriens längsta

Den nu går mot sitt 60e år. Nu gäller det att få slut på den, att avslöja och bekämpa USAs utsvältningsblockad mot ett helt folk, Kubas folk.
Ända sen starten för 60 år sedan har Kubasolidaritetens huvuduppgift varit att informera om, och fördöma denna Världshistoriens längsta utsvältningsblockad.

Men Trump skärpte blockaden
Den blev hårdare än någonsin. Den stoppar företag, banker, institutioner och enskilda i hela världen, som vill besöka, handla eller på något sätt samarbeta med Kuba. Den är en grym kollektiv bestraffning mot Kubas folk, och den fördöms varje år av FNs Generalförsamling, senast med med 187 röster mot 3, och 3 nedlagda, som ett brott mot internationell rätt och FN-stadgan.

Det är fantastiskt att kubanerna stått emot i alla dessa år, med alla de umbäranden blockaden innebär. Och att de ändå har världsdelens bästa hälsovård och utbildning, tryggaste samhälle och vänligaste folk, och hjälper dessutom till med läkare och sjukvårdspersonal i fattiga länder i tredje världen.
Det säger något om det samhällssystem som USA inte kan tillåta i sin världsdel. De regeringar i Latinamerika som försökt följa Kubas exempel har USA störtat.

USA äger världsvalutan US$
Och utnyttjar sin makt i Internationella Valutafonden och Världsbanken, till att tvinga banker, företag och regeringar i hela världen, att delta i blockaden, för att undvika böter i miljardklass, och att själva bli utestängda från USAs marknad.

All fartygstrafik, också de kryssningar från USA som Obama öppnade för, har Trump förbjudit igen. Över 800 000 passagerare har tvingats avboka eller acceptera andra destinationer. Möjligheterna för kubaner i utlandet att skicka pengar till familjemedlemmar har också inskränkts.
Och hotellnäringen i Kuba, med många tusentals anställda och tusentals småföretagare har berövats sitt levebröd, när hundratusentals turister långt mer än halverades.

Svenska banker medverkar i USAs blockad
Här i Sverige förmedlar banker inte gärna penningförsändelser till Kuba. DHL vägrar att leverera paket till Kuba, Svensk-Kubanskas och andras bidrag eller betalningar till Kuba stoppas, eller fördröjs.
Men enligt svenska liberaler, och medier, är blockaden bra för Kuba, ”för då har de något att skylla sina misslyckanden och materiella brister på”.
En blockad, som redan innan Trumps senaste åtgärder, kostar Kuba 12 miljoner dollar per dygn, skulle vara bra för Kuba?
Som stryk skulle vara bra för trilskande barn?

USA:s Kubablockad blir alltmer grotesk
Släktingar till en f.d. kubansk affärsman, har krävt Reseföretaget Expedia som driver Hotellkedjan Meliá i Kuba på 325 000 US$.
Domstolar i USA utdömer mångmiljonböter till användare av Kubas hamnar, industrier, bostäder, fastigheter, lantegendomar, järnvägar osv.

Enligt Genevekonventionen handlar det om folkmord
Blockaden är ett uppenbart brott mot internationell rätt. Den utgör en massiv kränkning av kubanernas mänskliga rättigheter. På FN:s Generalförsamlings 66:e möte 2019 röstade 187 av de 193 medlemsländerna mot USAs Kubablockad för tjugonde gången, 3 röstade för (USA Israel, Brasilien) medan Ukraina, och Colombia lade ner sina röster.
Kubas utrikesminister konstaterar att omröstningen i FN innebär en odiskutabel isolering av USA. Det var 20e gången som FNs Generalförsamling krävde att USA ska upphöra med sin utsvältningsblockad.

Vi måste bli fler som fördömer detta brott mot mänskligheten!
Kom med i Svensk-Kubanska, Stöd Latinamerikas frigörelse från USA.

Eva Björklund 2020-10-24