Regeringen, skriv på förbud mot kärnvapen

Kravet från 68 organisationer på FN-dagen
PUBLICERAD: 24.10, 04.00, i Aftonbladet DEBATT

FN har antagit en konvention som förbjuder anskaffning, tillverkning och användning av kärnvapen.
Nu återstår tre stater till de 50 som måste skriva under för att förbudet ska träda i kraft. Sverige deltog i arbetet för konventionen i FN men vill nu, efter påstötning från USA, inte underteckna den.

Motståndet från riksdagens majoritet är låst men ett viktigt steg till ratificering är om regeringen signerar FN-konventionen. 68 organisationer kräver på FN-dagen i ett brev till regeringen att den signerar FN-konventionen om kärnvapenförbud.
Undertecknarna av detta brev anser att regeringen utan dröjsmål bör signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
”Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. (…) Ett kärnvapenkrig kan leda till klimatförändringar som kan hota allt liv på jorden. Skapandet av kärnvapen har för första gången i mänsklighetens historia gjort det möjligt för människan att begå ett kollektivt självmord”, skrev Rolf Ekéus, fd diplomat och nedrustningsambassadör, i artikeln ”Avskräckning – det största hindret mot kärnvapennedrustning”.
Ett kärnvapenangrepp har ohyggliga humanitära följder. Elförsörjning, livsmedelsdistribution och alla kommunikationer slutar att fungera, kaos utbryter och sjukvården kollapsar under trycket av alla skadade och döende.

Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna blir mycket värre eftersom dagens kärnvapen har betydligt större förstörelsekraft. 
I dag har stormakterna inlett en ny upprustningskapplöpning med kärnvapen. Krigsretorik ersätter diplomatins och samförståndets språk. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små” och ”lokala” kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock i nivå med Hiroshimabomben när det gäller förstörelse.
Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. I dag deklarerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen först utan att avvakta ett angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer.

Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Det enda sättet att undvika ett kärnvapenkrig är att helt förbjuda kärnvapen.
Icke-spridningsavtalet NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) från 1970 har undertecknats av 189 stater och i det förband sig stormakterna att seriöst förhandla för att avskaffa alla kärnvapen mot att icke-kärnvapenmakterna förband sig att inte skaffa kärnvapen.
Kärnvapenmakterna har inte levt upp till sina utfästelser trots att femtio år gått. I stället har kärnvapenmakterna blivit fler och avtalet har urholkats.

Ett förbud mot kärnvapen stärker icke-spridningsavtalet och gör innehav av sådana vapen olagligt. Kärnvapenmakterna blir lagbrytare inför världsopinionen. Avsikten med kärnvapenförbudet är att pressa dem till att göra sig av med sina kärnvapen.
Sverige var med om att lansera och stödja konventionen om kärnvapenförbud i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen. En stor majoritet av Sveriges invånare vill att kärnvapnen ska förbjudas, som opinionsundersökningar har visat.
Vi anser att regeringen omöjligt kan nonchalera en i svensk politisk tradition och befolkning djupt förankrad önskan om ett kärnvapenförbud. De fruktansvärda humanitära och ekologiska följderna av kärnvapenkrig får helt enkelt inte tillåtas existera som en reell risk.

Därför uppmanar vi regeringen att utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Afrikagrupperna, Louise Lindfors, BLLF Sweden/Front mot slavarbete, Cecilia Karlsson,
 Bona  folkhögskola, Anneli Dahlqvist, Borås FN-förening, Marianne Sjövall,
 Clarté, Daniel Hedlund, Enhetsgruppen i Helsingborg, Lars Nilsson,
 Falu FN-förening, Cecilia Bergh, Falu fredskör, Monica Olsson, FIAN, Louise Arbin, 
FN-förbundets daladistrikt, Helge Sonntag, Folket i bild Kulturfront, Karin Rosenqvist, 
Folkkampanjen mot kärnkraft & kärnvapen, Jan Strömdahl, Folkrörelsen Nej till EU, Per Hernmar,
 Folkrörelsen Nej till EU-Växjö, Eva-Britt Svensson
Framtiden i våra händer, Gunilla Winberg, Fredens hus Göteborg, Karin Utas Carlsson,
 Fredsrörelsen på Orust, Ola Friholt, Fridays for future Falköping, Birgitta Hedström,
 Fältbiologerna, Tove Lönneborg, Färnebo folkhögskola, Anders Svensson,
 Föreningen Fjärde världen, Henrik Persson, Föreningen Ordfront, Anna Wigenmark,
 Föreningen Syriensolidaritet, Hashim Al-Malki, Grums FN-förening, Renée Eriksson, 
Gröna kvinnor, Ewa Larsson, Gröna seniorer, Per Gahrton, Grön ungdom, Aida Badel, Helgeandssystrarna Alsike kloster, syster Karin, 
IKFF Motalakretsen, Renée Frangeur
, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Elin Liss, Iraksolidaritet, Sigyn Mede,
 Jordens vänner, Mikael Sundström, Kalix folkhögskola, Ida Nordlund,
 Klimataktion, Hanna Österlund, Klimat- och fredsnätverket Fria pensionärer, Gudrun Schyman,
 Klimatriksdagen, Jonas Bane, Kristna fredsrörelsen, Lotta Sjöström Becker,
 Kronoberg för fred och alliansfrihet, Ulf Nilsson, Kvarnby folkhögskola, Henning Süssner,
 Kvinnor för fred, Susanne Gerstenberg, Kvinnofronten, Gerda Christenson,
 Latinamerikagrupperna, Klara Knapp, Latinamerika i Centrum/LatiCe, Claudia Garcia, 
Lidköpings FN-förening, Agne Gustafsson, Mellansels folkhögskola, Thomas Wahlbom,  
Mjölby-Motala FN-förening, Kristina Post, Nej till Nato, Staffan Ekbom, Nättidningen efolket, Tomas Widén, Odlarföreningen Små frön Broddetorp, Birgitta Hedström,
 Omställningsnätverket David Bennett, Operation 1325, Ann Stödberg,
 SAC Syndikalisterna, Erik Bonk, SCI Sverige, Jacob Christman,
 S-kvinnor i Göteborg, Shadiye Heydari, S-kvinnor i Skåne, Elin Gustafsson,
 Socialdemokrater för tro och solidaritet, Sara Kukka-Salam,
 Sollentuna Väsby FN-förening, Carina Bindzau,
 Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Agnes Hellström,
 Svenska kvinnors vänsterförbund, Gunnel Bemerfeldt,
 Svenska präster och pastorer mot kärnvapen, Anna Karin Hammar,
 Svensk-kubanska föreningen, Zoltan Tiroler, Sveriges fredsråd, Valentin Sevéus,
 Tidskriften Kommentar, Katarina Moberg, Torsby FN-förening,  Ann-Mari Lannge,
 Umeå FN-förening, Felicia Sandin,  Verdandi, Andreas Murray,
Vänstern i Svenska kyrkan, Mona Olsson, Örnsköldsviks FN-förening, Stellan Bäcklund