Förenta Nationernas 75 årsdag

Mynttorget 24 oktober 2020. Tack för att jag vidtalats att säga några ord denna Förenta Nationernas 75 årsdag. Det borde ha varit en dag av stolthet över Sveriges insatser i världen. Men Sverige har gradvis förvandlats, från att vara ett hjälpsamt solidariskt land, till att bli en lydig efterföljare till USAs grymma utrikespolitik. Och vi har dessutom inte ETT politiskt parti i Sveriges riksdag som allvarligt vågar kritisera USAs förehavanden i vårt land eller i världen.

Sverige var en gång fredsnation och en förebild för många länder under många år. Jag talade med en städerska i FN- byggnaden 2005, när jag var där. Hon berättade att när Sveriges statsminister, Olof Palme, talade i FNs generalförsamling, stod arbetet stilla …alla ville lyssna.

Men jag vill här passa på att uttrycka ett stort tack till de kvinnor som under det förra kalla kriget gjorde stora insatser för freden: Alva Myrdal, Inga Thorsson, Agda Rössel, ja, och fortfarande: MajBritt Theorin, och vi ska inte glömma läkaren Andrea Andrén som var ett lysande exempel i fredsarbetet.

Från att ha varit en nation som setts som en förebild i världen har landet Sverige gradvis utvecklats till att bli ett redskap för USAs globala förtryckarpolitik.
Vi står skamligt nog inte med i uppräkningen av de 49 länder som vill förbjuda kärnvapen, men små länder som Nicaragua, Kuba, Vanuatu, Palau, de vågar. Idag formuleras svensk utrikespolitik i Washington. Vi minns Vidkun Quisling som beredde marken i Norge för tysk världsdiktatur – idag i Sverige finns en hel uppsättning quislingar som t.ex Sveriges försvarsminister, Peter Hultquist, och till viss del även utrikesminister Ann Linde, med flera.
Glädjande nog har protester hörts, 69 svenska organisationer kräver att Sverige skriver under konventionen mot kärnvapen.

Jag vill här göra ETT PERSONLIGT INPASS: Kärnvapen är INTE ett vapen, det är ett FOLK –utrotningsmedel . Snart 50 länder har redan skrivit under, många väldigt små och försvarslösa länder som ändå vågat gå emot USAs diktat. Sverige har i praktiken blivit USAs 51 stat. SÅ lydigt följer Sveriges regering och riksdag USAs diktat. Denna vändning har gradvis utvecklats under många år och inleddes med mordet på Sveriges statsminister, Olof Palme.
En annan skamlig sak är att Sverige ingått ett Värdlandsavtal med USA/Nato, 2014. Hela avtalet är en strategisk planering av förberedelser för krig mot Ryssland. Sverige utlovar i avtalet största möjliga stöd för Natos militära verksamhet i vårt land. Svenskt territorium ska upplåtas för Natos trupper som inte ska lyda under svenskt befäl utan under Natos, som har rätt att här upprätta högkvarter och militärbaser för att gå till anfall mot Ryssland. Det finns ingen punkt i avtalet om förbud mot kärnvapen. Nato har en förstaslagsdoktrin när det gäller kärnvapen. Sverige ingår med detta avtal i inringningen av Ryssland. De ryska fartyg som med all rätt befinner sig i Östersjön beskrivs som aggressiva och provokativa.

Vi MÅSTE för vår stats överlevnad kräva att Sverige upphör att vara ett lydigt verktyg för USAs krigspolitik. Sverige ska upphöra att delta och vara plattform för de många krigiska och provokativa stridsövningarna i Norden: Natoövningarna Cold Response, Arctic Challenge Exercise, Baltops och andra Natoövningar praktiskt taget året runt.

Jag vill här citera författaren Sara Lidman när hon 1984 talade på ett protestmöte vid Bilderberggruppens möte i Saltsjöbaden:
”Medan vår nationella kultur trängs undan av ockupationsmaktens sämsta produkter, skryter de som säljer ut oss om vår tryckfrihet, vår nationella suveränitet. De säjer: Vi tar inte order från främmande makt, inte på något område. Men när SKF under USAs krig i Vietnam bidrar med kullager till USAs stridshelikoptrar och hangarfartyg så kunde Sveriges regering inte hindra detta. Trots att vi har en lag som förbjuder strategiskt material till krigförande land. Och svensk press rullar sig oberoende i stoftet ­– tänk om USA inte finner oss pålitliga –tänk om de tror att i inte vill delta i den fiendskap som USA påbjuder – tänk om de tror att vi är neutralister?” Sara Lidman avslutar sitt tal med följande som jag instämmer i: Kamrater! Vi kan inte säga något lättvindigt och hoppfullt denna förnedringens dag! När vår tids stora folkmördare håller krigsråd i Sverige. Vi borde tjuta som de galna mödrarna i Argentina. Ve över Bilderberggruppen! Ve över denna ockupationsmakt i hjärtat av vårt vackra land!”

Och Jag säger: Vi ska upphöra med vårt lydiga samarbete med Nato och denna mordiska makt, USA, som lägger sig i och dikterar vår politik, och som för ständiga, ofta hemliga krig och handelskrig runt hela världen idag i Mellanöstern, i Afrika, i Latinamerika och är den makt som med sina stora krigsflottor förgiftat alla hav som Stillahavet och Medelhavet! Pentagon är den allra största miljöboven! Professor Noam Chomsky, i USA, yttrade en gång följande: ”Om Nürnberglagarna hade tillämpats skulle alla USAs presidenter ha blivit hängda”
Kräv försvarsminister Peter Hultqvists avgång!
Han är en fara för vår säkerhet!
Leve ett oberoende och fritt Sverige!

Agneta Norberg 2020-11-02

Arrangörer: KFF och Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen.
Syftet var att protestera mot att Sverige inte undertecknat kravet på att förbjuda kärnvapen
Mynttorget var prytt med flaggor från länder som undertecknat. Talare var förutom Agneta KFF, Jan Strömdahl Folkkampanjen, och Louise Lindfors Afrikagrupperna