Svenska krigsövningar ger oss inte någon bättre framtid

Öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

Även 2020 har blivit ett krigens år. Inte bara ute i världen. Runt Sveriges kuster och i svenskt luftrum krigsövas mer och mer. ”Hemliga amerikanska elitförband” under anonym ledning övar angrepp på svensk mark.

I sin proposition ”Totalförsvaret 2021–2025” föreslår regeringen en utökad ”krigsorganisation”. Nya miljarder satsas på onödig och kontraproduktiv militär verksamhet, mycket litet på civil fredspolitik. 
Detta trots att vi borde lärt oss att vapen och krigsretorik inte ger bestående fred.

Militärmiljarderna borde bli fredsmiljarder.

Bilden av Sverige som en kraft för fred i världen har blivit otydlig. Fredsskapande arbete bör främjas genom dialog och diplomati, genom stöd till svenska och andra fredsforskare och kraftigt ökade statsbidrag till fredsorganisationer. En allsidig fredspolitisk utredning bör tillsättas. Det går att fortsätta det arbete som Palmekommissionen påbörjade 1980-82. Att få igång en motsvarande utredning för 2020-talet handlar om fredspolitisk vilja, kreativitet samt fokus på medmänsklighet. Låt militärmiljarderna bli fredsmiljarder.

Valentin Sevéus
ordförande Sveriges Fredsråd