Fredskontakt

Det är rubriken på Sveriges Fredsråds ordförande – Valentins Seveus’ –veckobrev till styrelsen, medlemmar & medarbetare med korta rapporter från styrelse- och VU-möten. Samt tips om länkar till viktiga publicerade debattartiklar/insändare mm, enligt nedan.

Svenska krigsövningar ger oss inte någon bättre framtid
Se brevkopia i bilaga – och här: http://frednu.se/?p=2325


2. Debattartiklar/insändare

Ystads Allehanda – Svenska krigsövningar ger oss inte någon bättre framtid
Ystads Allehandas läsekrets blir löpande informerad om våra fredspolitiska initiativ och alternativ tack vare de flitiga skribenterna Ingalill ”Ia” Bjartén och Jea Jonsson.
https://www.ystadsallehanda.se/om/ingalill+bjart%C3%A9n

https://etidning.ystadsallehanda.se/721/Ystads-Allehanda/346935/2020-11-13/16880205/Svenska-krigsovningar-ger-oss-inte-nagon-battre-framtid

Norrländska Socialdemokraten – Svensk alliansfrihet är viktig för världen – och Norrbotten, Se artikeln i bilagan som följer detta cirkulär.

Miljömagasinet – Svensk alliansfrihet är viktig för världen
https://www.miljomagasinet.se/index.php/2020/10/30/svensk-alliansfrihet-ar-viktig-for-varlden/
Samma text finns också:frednu.se – http://frednu.se/?p=2310Dagens Nyheter – Övning med USA strider mot alliansfriheten
https://www.dn.se/insandare/ovning-med-usa-strider-mot-alliansfriheten/