Pentagons ögon och öron i Norden del 2

& i Sverige: ­ Esrange


Sverige har, i jämförelse med andra länder, en imponerande rymdteknologisk industri och spelar en central roll i ESA (European Space Agency) vars huvudkontor ligger i Darmstadt, Tyskland. I norra Sverige ligger Esrange (European Space and sounding rocket RANGE), världens största nedladdningsstation för data från satelliter, ett par mil utanför Kiruna. Idag kontrollerar Svenska Rymdbolaget 24 satelliter från denna station. Det betyder 92 satellitpassager var 24:e timme. Svenska Rymdbolaget har gjort ett avtal med US Corporation Universal Space Net. Det kallas Priora Net. Esrange som på samma sätt som ESA och Galileo presenterats som ett helt civilt projekt, har ett nära samarbete med det stora militära rymdcentret Vandenberg Air Force Base i Kalifornien, USA. Enligt Bruce Gagnon och Loring Wirbel, båda experter i rymdfrågor, är alla civila program en täckmantel för stora militära satellitprogram för spionage.
När Bruce Gagnon var i Kiruna och föreläste var det en ung kvinna i publiken som efter att hon lyssnat på Bruce sa: ”Nu förstår jag bättre vad det handlar om. Jag gjorde min prao när jag gick på rymdgymnasiet på Esrange förra året. När jag frågade varför de bara laddade ner bilder över Ryssland och skickade till USA fick jag inget bra svar.”

Nyligen fick Esrange ett antal miljoner för fortsatt utbyggnad. Bl.a har uppskjutning av minisatelliter nämnts som ett av skälen för denna satsning. Jag misstänker starkt att det finns planer på att dessa minisatelliter ska sändas upp för att skada eller helt förstöra de ryska och kinesiska satelliterna. Ångströmlaboratorierna i Uppsala har konstruerat dessa satelliter och reste till Pentagon 2005 för att demonstrera dem. Svenska Rymdbolaget samarbetar globalt i rymdfrågor med USA, Sydkorea, Indien, Taiwan och Israel.

Galileo

I december 2010 invigdes ”Galileo” i Kiruna. Det presenterades på webben så här i en utländsk tidning: ”Idag såg vi invigningen av en avlägsen plats i norr som ingår i det globala nätverket av markstationer. Galileo i Kiruna kommer att spela en oerhört viktig roll i kommunikationen med satelliter i det europeiska globala nätverkssystemet.” Officiellt beskrevs det som enbart en civil anläggning men från allra första början har det varit för militärt bruk. Galileo erbjuder PRS (Public Restricted Signals) för militärt bruk för att guida bomber och robotar mot målen. Men för att ”sälja” projektet till allmänheten sades det alltså vara enbart ett civilt projekt. Europa formar sitt eget militära navigationssystem för att slippa vara beroende av USAs GPS-system. Men USA har ställt stränga villkor som begränsar användningen. Galileo kommer att bli ett mycket viktigt redskap i framtida krig. Den andra liknande stationen ligger i Kourou i Franska Guyana, nära ekvatorn.


Cyberkrigföring


Den svenska allmänheten blev bekant med NSA (National Security Agency, USA) genom Edward Snowden när han hoppade av sitt arbete och sökte asyl i Moskva. Han hade nämligen arbetat för NSA under många år. Han avslöjade för pressen att han arbetat med massavlyssning och spioneri. Han blev intervjuad av två svenska journalister i ett stort särtryck som Dagens Nyheter gav ut. Jag läste med stort intresse och mejlade därefter till de båda journalisterna och påpekade det märkliga i att de inte intervjuat en person som väl känner till Sveriges del i avlyssning . Något om Sveriges roll fanns nämligen inte med i intervjun. Jag frågade varför. Jag fick aldrig något svar på mitt mejl. Det finns dock en svensk som är kunnig, nämligen Mark Klamberg, som har skrivit en hel del om FRA (Försvarets Radioanstalt) i Sverige, NSAs motsvarighet. Han hävdade att Sverige låg på tredje plats i världen när det gäller avlyssning. FRAs viktiga uppgift är att avlyssna de ryska kablarna för vidarebefordran till NSA i Fort Meade, Maryland, USA.

En svensk delegation från FRA var 2013 inbjuden till NSA på ett tredagars hemligt möte i Fort Meade, USA. General Keith B. Alexander, NSAs verkställande direktör, välkomnade Ingvar Åkesson, chef för FRA och fem andra ur FRAs stab. Skälet till inbjudan var att diskutera Sveriges allt mer ökande betydelse för NSA. Men egentligen var detta inte något nytt. Trots den svenska neutraliteten hade Sverige byggt upp nära relationer med USA redan under 40-talet. Sverige hade varit djupt involverat i det kalla krigets spionage. Svenskarna var mycket populära inom NSAs ledning eftersom de var tekniskt mycket kunniga. Förutom installationerna på Lovön utanför Stockholm använde FRA den svenska ambassaden i Helsingfors för att avlyssna Sovjetunionens militära och diplomatiska kommunikationer. Utrustningen de använde sig av hade de fått av NSA. Svenskarna var även skickliga i att bryta diplomatiska koder hos flera länder. 2008 när Sverige hade en borgerlig regering med Carl Bildt i spetsen, fick FRA ännu mer makt. De fick då tillåtelse att suga upp alla kommunikationer som gick via fiberoptiska nätverket in och ut ur Sverige, inklusive e-post, textmeddelanden, telefonsamtal. 80% av de ryska kabelbaserade kommunikationerna går genom Sverige. Det är alltså helt lagligt för Sverige att följa det ryska kommunikationsflödet som går via kablar på havsbotten. FRA började dela informationen med NSA 2011. Dessa avlyssningsobjekt var högprioriterade ryska mål, politiska och militära ledares kommunikationer m.m.

Edward Snowden sade i ett tal i EU parlamentet i mars 2014: ”När det gäller massavlyssning är skillnaden mellan FRA och NSA endast en fråga om hur mycket manskap och pengar som är inblandade.” Den svenska socialdemokratiska regeringen har medgett att Sverige genomför en offensiv cyberkrigföring och att det pågår ett intensivt samarbete mellan Sverige och USA. Det finns två viktiga satellitkommunikationscentraler i Sverige: Lerkil söder om Göteborg, och Lovön i Mälaren. Jag träffade Duncan Campbell, avlyssningsexpert vid BBC, som berättade att Lerkil söder om Göteborg, var en tredje part till ”The Big Five” avlyssningsgiganterna: Australien, Kanada, Nya Zealand, Storbritannien och USA. Lerkil avlyssnar alltså, och utan auktoritet kopierar och analyserar, konfidentiella privata och affärskommunikationer som sänds via otaliga privata internationella telekommunikationssatelliter. Data som avlyssnas i Lerkil sänds till GCHQ i Storbritannien och NSA i USA, som en del av ”Sigint Exchange Agreement”.

Stratcom


Den 1 september 2014 antog Nato det strategiska kommunikationscentret (Stratcom) som en militär enhet inom Nato. Detta centrum är baserat i Riga och har till uppgift att förbättra den strategiska kommunikationsförmågan inom Natoalliansen: Stratcom kommer att operera som ett centrum för debatt och expertis inom olika Stratcom-discipliner. När centret invigdes var John McCain senator i USA (han dog nyligen), inbjuden. De länder som är intresserade av att utnyttja detta center är Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Finland, USA och numera även Sverige.
Journalisten Britta Ring gjorde en kommentar i Flamman 18 januari 2017 som jag här avslutar mitt inlägg med: ”Försvarsminister Hultquist har anslutit MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) till Natos propagandacentral Stratcom i Riga.” 
Därmed är Natos/USAs propaganda rådande sanning i de officiella Sverige och MSB skickar medarbetare för utbildning till Fort Bragg, USA, som är USAs centrum för psykologisk krigföring. 
”Sverige ska öka sin närvaro i Natos militära och civila strukturer som är relevanta för Sverige” säger regeringen. SVT besökte anläggningen i början av 2016 och hade inga invändningar. Inte en enda besvärande fråga … med stora svepande, obevisade påståenden, insinuationer och stämplingar av alla kritiker av NATOs/ Stratcoms verklighetsbild, som redskap för rysk propaganda, sätter de ramarna för vad som är tillåtet att uttala som sin åsikt i dagens svenska offentlighet.”

Idag kallas detta ”Putinism” – och Britta Ring påminner om att det liknar den McCartyism som vi minns med förfäran från 50-talet. Men skillnaden att idag har vi en helt annan mediesituation, en elektronisk datoriserad krigföring, som vi måste se och på alla sätt värja oss emot.

22 NOVEMBER, 2020 ~ FOLK OCH FRED
Av Agneta Norberg, 2020
I styrelsen för Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space http://www.space4peace.org