Konferensen Folk och Fred, 10 januari, 10.30, Webbinar

Den svenska alliansfriheten har under mycket lång tid gynnat Sverige och även minskat risken för krig mellan stormakterna. Sverige gynnas inte av dagens mycket nära samverkan med Nato. Sverige bör sträva efter dialog och goda relationer med alla länder, särskilt grannländer. Sverige bör återta sin roll som oberoende internationell medlare.

Sverige bör argumentera för nedrustning globalt, särskilt på avveckling av kärnvapenarsenaler. Ett steg på vägen är att ratificera Förbudet mot kärnvapen som kommer att bli internationell lag i januari 2021.

Det svenska värnpliktsbaserade militära försvaret bör vara tydligt inriktat på försvar, inte på angrepp eller vedergällning. Det svenska försvaret ska utformas så att svenskt territorium inte kan användas av någon stormakt i angrepp på något annat land. Uppgiften bör klaras genom omställning inte anslagsökning. Områden som fredsarbete, ökad självförsörjning med livsmedel, stärkande av civilsamhället, välfärd, miljö och klimat måste däremot ges högre prioritet än idag.

Helheten i Folk och Freds rikskonferens kommer förhoppningsvis att utgöra ett slagkraftigt alternativ till Folk och Försvars konferens 2021.

Upplägget har anpassats till rekommendationer som beror på Corona och kommer att genomföras som ett webbinar via plattformen Zoom, med utsändning från flera mindre möten i bl.a. Sälen, Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • För freden, miljön och välfärden – stoppa militära upprustningen!
 • Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen!
 • För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
 • Fred på Jorden och Fred med Jorden!

KONFERENSSCHEMA – FOLK OCH FRED 2021

Varje pass innehåller en kort inledning och avslutas med tid för diskussion/frågor.

SÖNDAG 10 JANUARI 2021

Formellt öppnande av rikskonferensen i Sälen, kl. 10:00-10:30

 • Representanter för lokala grupper och Nätverket Folk och Fred.
 • Vad är Nätverket Folk och Fred?

Vilka hot finns det mot Sverige?, kl. 10:30-12:00

 • Svensk försvarspolitik och närmandet till Nato. Sven Hirdman, fd statssekreterare och Moskvaambassadör.
 • Militära styrkeförhållanden och hotbild. Lars Drake, Folket i Bild/K.
 • Rymdens nyttjande i krig, Agneta Norberg, Sverige Fredsråd.
 • Andra hot än militära. Janine O’Keeffe, Fridays for Future.

Lunchrast 12:00-13:30

Folkrätt, säkerhetspolitik och internationellt samarbete, kl. 13:30-15:00

 • Folkrätt och alliansfrihet. Lars-Gunnar Liljestrand.
 • Stormakterna och internationellt samarbete. Anders Romelsjö, Folket i Bild/K och Michel Nocetti.
 • Utrikes- och säkerhetspolitiken behöver uppdateras!
 • Från maktpolitik till mänsklig säkerhet. Karin Utas Carlsson, Fredsam.