Terrorstaten anklagar offret för terrorism

Redan 2001 skrev USA-historikern William Blum: ”Både demokratiska och republikanska presidenter har stött terroristorganisationer i Kosovo, Bosnien, Iran, Irak, Tjetjenien, Afghanistan, Pakistan med flera platser, även sådana knutna till AlQuaida.
” Den utan konkurrens värsta terroriststaten sätter upp Kuba, utan några som helst antydningar till bevis, på sin lista över misshagliga länder som inte böjer sig för imperiet. Kuba, som utsatts för terrorism från USA i 62 års tid, plågas av sin mäktige granne. 

Terrorstaten anklagar offret för terrorism
USA sätter upp Kuba på listan över ”stater som stöder terrorism”. Kuba togs bort från listan 2015. Det efter en grundlig, flera månader lång undersökning gjort av UD och CIA. De drog slutsatsen att Kuba inte stödde terror. Under Trump har motsättningarna ökat, men ingen av meningsskiljaktigheterna har något att göra med stöd till terrorism.
”Att återföra Kuba till denna lista är enbart ett politiskt motiverat beslut, mer en belöning till inhemska anhängare till Trumpadministrationen under dess sista veckor, än en effektiv utrikespolitisk åtgärd”, säger chefen för Washington Office on Latin America, WOLA, Geoff Thale.

Beslutet har flera negativa återverkningar. Internationellt undergräver det USA:s trovärdighet när det gäller att peka ut parter som är inblandade i terrorism. Det komplicerar Biden-administrationens förväntade åtgärder för att bygga en mer konstruktiv relation med Kuba. Lika viktigt är att det ytterligare kommer att späda på umbäranden för kubanska familjer och vanliga medborgare som redan drabbats av effekterna av Covid-19, pågående utmaningar medan ekonomiska reformer införs och årtionden av USA bestämda restriktioner.
”Beslutet att sätta Kuba på listan över stater som sponsrar terrorism är en sista ansträngning av Trumpadministrationen att cementera sitt arv av att rulla tillbaka politiken mot Kuba”, säger Thale. ”Det är ett hämndlystet steg som skadar det kubanska folket och inte gör något varken för att främja mänskliga rättigheter eller USA:s intressen.”

Professor William LeoGrande, vid American University: ”USA:s undersökning 2015 om Kubas agerande var grundlig och definitiv i slutsatsen att Kuba inte hör till stater som främjar terrorism. Inget har ändrats sedan dess. Trumpadministrationens återförande av Kuba på listan är obefogat. Det är ett genomskinligt politiskt drag för att skada president Bidens möjligheter att regera – precis som nästan allt annat Donald Trump har gjort sedan han förlorade valet 3 november.”

2021-01-12 Zoltan T Aktuellt om Kuba 0

WOLA, Washington Office on Latin America 210111
U.S. State Department Decision to Place Cuba Back on the ‘State Sponsors of Terrorism’ List Hurts U.S. Interests, Cuban People