FREDSKONTAKT nr 8, 2020-21

Till styrelsen, medlemmar & medarbetare i Sveriges Fredsråd • 7 januari 2021/nr 8 2020-21

1. Fredsoffensiv 2021

Bildat 1946 blir Sveriges Fredsråd 75 år under 2021.

I likhet med vad som hela tiden gällt sedan 1946 finns en rad viktiga arbetsuppgifter för oss. Nio av dessa finns sammanfattade i ett årsmötesbeslut 2019. Enligt detta ska Sveriges Fredsråd verka för:

(1) att tilldelningen av resurser till en aktiv fredspolitik kraftigt förstärks,

(2) att den traditionella svenska militära alliansfriheten tydliggörs och stärks,

(3) att militär produktion i största möjliga utsträckning omställs till civil produktion,

(4) att civil freds- och konfliktforskning ges avsevärt större resurser,

(5) att målet om en global fredskultur ges stor uppmärksamhet,

(6) att ett skifte från våldskultur till fredskultur runt om i världen främjas,

(7) att statsbidragen till fredsorganisationer kraftigt förstärks,

(8) att specialiserade nya fredsinstitut inrättas, samt

(9) att Sverige inrättar ett fredsdepartement med uppgift att verka för global fredskultur med tillvaratagande av den internationella freds- och konfliktforskningens resultat.

Dessa nio punkter finns under rubriken ”Fredspolitik i stället för krigsretorik” motiverade och kommenterade i boken Freden är allas angelägenhet (s. 76-82). Du som eventuellt ännu inte har skaffat dig denna bok föreslås göra det via nätbokhandeln Adlibris (www.adlibris.com).

2. Kärnvapenfrågan

I samma bok (s. 84-86) finns under rubriken ”För en framtid utan kärnvapenhot” vårt remissvar till UD gällande frågan om kärnvapenförbud. Att verka för ett sådant kan läggas till som en tionde punkt i listan ovan. En faktor att beakta är dock att en rad svenska fredsorganisationer, varav några finns samlade i Nätverket för kärnvapennedrustning (www.nucleardisarmament.se), arbetar kontinuerligt med denna fråga, medan få arbetar med flertalet av de övriga punkterna. Vi behöver fler medarbetare för att kunna göra mer.

3. Debattartiklar/insändare med mera

Sydsvenskan – https://www.sydsvenskan.se/2021-01-05/nu-ar-behovet-av-en-politik-for-avspanning-i- europa-storre-an-pa-lange
Våra medlemmar Ia Bjartén och Anita Wahlberg medverkar i en debattartikel om OSSE.
Dagens Arena – https://www.dagensarena.se/essa/nar-usa-intog-svenska-skargarden/
Författaren Eva Brita Järnefors ifrågasätter militärt svenskt samarbete med USA.
New York Times – https://www.nytimes.com/2021/01/07/opinion/trump-25th-amendment-impeachment.html
Två jurister i USA belyser risken med att ge presidenter stor makt.

4. Folk och Fred

Det under 2020 bildade ”Nätverket Folk och Fred” anordnar konferens 10-11 januari. https://folkochfred.wordpress.com/

Valentin Sevéus | valentin@seveus.se | 0761-616383

FREDSKONTAKT│Nr 1-10 sep│Nr 2-18 sep│Nr 3-4 okt│Nr 4-11 okt│Nr 5-16 nov│Nr 6-13 dec │Nr 7-20 dec

Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 20 116 41 Stockholm │info@frednu.se

Styrelsen för Sveriges Fredsråd 2020-2021: Valentin Sevéus, ordförande • Ia Bjartén, vice ordförande • Kemal Görgü, vice ordförande Anders Romelsjö, sekreterare • Hans Andersson, kassör • Sigrid Arrhenius • Stina Bengs • Eva Björklund • Azad Heyderi • Bahjat Hindi • My Leffler • Elin Lyth • Claudio Cepeda • Agneta Norberg • Astrid Ståhlberg • Hans Öhrn
Årsavgift: Organisationer 600 kr; enskilda personer 200 kr│Plusgiro 25 92 15-2│Organisationsnummer 802010-1468 Styrelsen för Stiftelsen Sveriges Fredsfond: Eva Björklund, ordförande • Hans Andersson, kassör
Kemal Görgü • My Leffler • Agneta Norberg │Organisationsnummer 802425-1178