FREDSKONTAKT nr 13, 2020-21

SVERIGES FREDSRÅD

_______till styrelsen, medlemmar & medarbetare • 27 februari 2021/nr 13 2020-21________

1. Nordiskt fredssamarbete
Hasse Schneidermann i Danmark, drivande kraft i föreningen ”fredsministerium.dk”, arbetar oförtrutet för idén om nationella fredsdepartement:

”Søndag den 31. januar afholdt vi et velbesøgt og inspirerende online seminar om hvordan det går med at sætte spørgsmålet om statslige fredsministerier på den politiske dagsorden.”

Efter nästa möte 21 februari: ”Kære nordiske fredsvenner. Tak for et inspirerende møde i går om hvor fredsministrene bliver af. Jeg er rigtig glad for jeres positive respons på ideen om at etablere
et nordisk fredsråd, et Nordic Peace Council.”

Ingalill ”Ia” Bjartén, Astrid Ståhlberg, Karin Utas Carlsson och Eva Ståhl (IKFF, Landskrona) deltog 21 februari, tillsammans med bland andra Susanne Urban från Norge och Ulla Klötzer från Finland.

Ia: ”Jag, Susanne och Ulla berättade om hur vi arbetar med fredsdepartementsfrågan i Sverige respektive Norge och Finland. Jag informerade om hur vi lade motioner i politiska sammanhang och att böcker hade skrivits. Vi enades om att vi skulle skapa ett Nordic Peace Council och utifrån detta arbeta för fredsdepartement.”

https://www.ikff.no/ – Denna månads fredsminister i Norge: Ingeborg Breines. http://www.fredsministerium.dk/

2. Barbara Lee ger inte upp
I representanthuset i USA:s kongress har Barbara Lee 18 februari åter väckt sin motion H.R.1111 – ”To establish a Department of Peacebuilding, and for other purposes”. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1111?s=1&r=8

3. Satsa på fred och alliansfrihet
I denna veckas nummer av MiljöMagasinet finns en artikel med rubriken ”Satsa på fred och alliansfrihet – inte på militär upprustning och Natosamarbete”, undertecknad av Astrid Ståhlberg och ytterligare elva personer. Se bilagan med pdf-versionen av tidningen, sidan 7. Martin Smedjeback frågar i en annan text: ”rätt eller fel att barn tränas i att döda”, sidan 15.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/39mWgA/linde-vill-ha-mote-med-it-jattar-nodvandigt

4. Kärnvapnen och spelplanen för nedrustning

”TPNW-avtalet har potential att leda till progressiv förändring”, tror forskaren Kjølv Egeland i bilagda artikel ur tidskriften Läkare mot kärnvapen.

5. UD-möte med Facebook, Twitter, Google
Utrikesminister Ann Linde (S) vill ha ”möte med it-jättar som Facebook, Twitter och Google för att ta upp hur de hanterar hot, hat och demokratisk utveckling globalt”.

6. Sveriges Fredsråd
Protokoll från Sveriges Fredsråds styrelsemöte 9 december samt VU-möte 14 januari bifogas. Nästa styrelsemöte ska enligt beslut 8 februari äga rum 18 mars från klockan 19.

Valentin Sevéus | valentin@seveus.se | 0761-616383
FREDSKONTAKT│Nr 1 – 10 sep│Nr 2 – 18 sep│Nr 3 – 4 okt│Nr 4 – 11 okt│Nr 5 – 16 nov│Nr 6 – 13 dec

Nr 7 – 20 dec │Nr 8 – 7 jan│Nr 9 – 27 jan│Nr 10 – 2 feb│Nr 11 – 20 feb│Nr 12 – 24 feb Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 20 116 41 Stockholm │info@frednu.se

Styrelsen för Sveriges Fredsråd 2020-2021: Valentin Sevéus, ordförande • Ia Bjartén, vice ordförande • Kemal Görgü, vice ordförande Anders Romelsjö, sekreterare • Hans Andersson, kassör • Sigrid Arrhenius • Stina Bengs • Eva Björklund • Azad Heyderi • Bahjat Hindi • My Leffler • Elin Lyth • Claudio Cepeda • Agneta Norberg • Astrid Ståhlberg • Hans Öhrn
Årsavgift: Organisationer 600 kr; enskilda personer 200 kr│Nordea Plusgiro 25 92 15-2│Organisationsnummer 802010-1468 Styrelsen för Stiftelsen Sveriges Fredsfond: Eva Björklund, ordförande • Hans Andersson, kassör
Kemal Görgü • My Leffler • Agneta Norberg │Nordea Plusgiro 65 97 36-3│Organisationsnummer 802425-1178