Varför sponsrar vår feministiska regering Natopropaganda?

Varför går 500 000 skattekronor från UD:s budget till Carl Bildts årliga deltagande i den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council, som i praktiken fungerar som Natos propagandaorganisation. En feministisk regering i ett alliansfritt land borde ha andra prioriteringar och föra en självständig utrikespolitik, skriver Valter Mutt och Håkan Sundberg i Göteborgsposten, i en debattartikel med syftet att påverka.

Atlantic Council (AC) är en resursstark tankesmedja med högkvarter i Washington, grundad under kalla kriget för att främja transatlantiskt samarbete kring säkerhetspolitik och handelsfrågor. AC har i praktiken kommit att fungera som Natos egen tankesmedja och propagandaorganisation, officiellt oberoende men i hög grad finansierad av försvars- och utrikesdepartementen i Natos medlemsländer. Krigsmaterielföretag, oljebolag, storbanker, Facebook, ukrainska oligarker och fossiltunga monarkier i Mellanöstern hör också till AC:s finansiärer.

Undergräver trovärdigheten
2013, när Carl Bildt var utrikesminister, tog UD beslut om att ge årliga bidrag till AC på ett par miljoner kronor. Att medfinansiera en tankesmedja nära knuten till en USA-ledd kärnvapenallians undergräver obönhörligen trovärdigheten i Sveriges militära alliansfrihet, vilket förmodligen var just den signal Bildt ville sända till omvärlden. Men varför fortsätter vår nuvarande rödgröna regering, med sin uttalade ambition att föra en feministisk utrikespolitik, att ge stöd till en organisation med nära kopplingar till Nato, krigsmaterielföretag och fossilnäringarna? Hur kan Ann Linde som socialdemokratisk utrikesminister godkänna att 500 000 kronor ur UD:s budget, alltså skattekronor, varje år avsätts för att finansiera Carl Bildts deltagande i AC:s rådgivande kommitté ? Officiellt heter det att bidraget ges till projektet Democratic Order Initiative, men säreget nog finns ingen som helst information på UD:s hemsida om vad det här initiativet går ut på.

Vems mandat?
Att en maktnära tankesmedja i Washington vill stärka USA:s ställning i världen är knappast förvånande. En feministisk utrikespolitik i ett militärt alliansfritt land borde däremot ha helt andra prioriteringar och sträva efter att stärka Förenta Nationerna snarare än Förenta Staterna.
Utöver Bildt sitter två andra svenskar med i AC:s rådgivande kommitté, Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och Saabs VD Micael Johansson, logiskt nog då krigsmaterielföretaget SAAB tillhör AC:s större bidragsgivare. Men på vems mandat och med vilket uppdrag sitter Carl Bildt med i AC?
Officiellt heter det att Atlantic Council bistår UD med långsiktiga analyser. UD brukar framhålla att Sverige för en självständig utrikespolitik. Visa då det i handling. Avsluta samarbetet med Atlantic Council och återupprätta UD:s kapacitet att göra självständiga säkerhetspolitiska analyser.

Valter Mutt, tidigare riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet, numera medlem i Vänsterpartiet.
Håkan Sundberg, tidigare säkerhetspolitisk rådgivare åt Miljöpartiet och seniorkonsult inom Public Affairs

Bildtext: Hur kan Ann Linde som socialdemokratisk utrikesminister godkänna att 500 000 kronor ur UD:s budget, alltså skattekronor, varje år avsätts för att finansiera Carl Bildts deltagande i AC:s rådgivande kommitté ? Officiellt heter det att bidraget ges till projektet Democratic Order Initiative, men säreget nog finns ingen som helst information på UD:s hemsida om vad det här initiativet går ut på, skriver debattörerna. Bild: Jessica Gow/TT

Att förskjuta frågeställningen från principiell till personlig nivå är knappast ägnat att kasta ljus över vad Carl Bildts skattefinansierade uppdrag i Atlantic Council går ut på. Det är anmärkningsvärt att UD:s hemsida saknar information om Democratic Order Initiative och säreget att inte heller Carl Bildt i sin replik vill upplysa oss om innehållet i det här projektet, trots att hans deltagande där finansieras av offentliga medel, skriver debattörerna. Bild: Jessica Gow/TT

Slutreplik
19/1 Carl Bildt: Jag har aldrig fått någon ersättning för att jag sitter i AC:s kommitté
I vår artikel påstår vi inte att vår tidigare utrikesminister skulle ha gynnats ekonomiskt av Utrikesdepartementets projektbidrag till Atlantic Council. Att förskjuta frågeställningen från principiell till personlig nivå är knappast ägnat att kasta ljus över vad Carl Bildts skattefinansierade uppdrag i Atlantic Council går ut på. Det är anmärkningsvärt att UD:s hemsida saknar information om Democratic Order Initiative och säreget att inte heller Carl Bildt i sin replik vill upplysa oss om innehållet i det här projektet, trots att hans deltagande där finansieras av offentliga medel.

Ovärdigt förhållningssätt

Vi missunnar inte någon en lunchmacka. Men att skoja bort angelägna frågor är ett ovärdigt förhållningssätt av en tidigare stats- och utrikesminister, utan ömsesidig respekt vissnar demokratin. Vem representerar Carl Bildt i Atlantic Council och vad konkret gör han där? Och vad får UD ut av att samarbeta med en propagandacentral utklädd till tankesmedja? Obesvarade frågor försvinner sällan utan tenderar att återkomma tills någon besvarar dem. Och denna någon bör rimligen vara vår nuvarande utrikesminister Ann Linde.

Publicerad i Göteborgsposten 15 jauari 2021