Arctic Challenge Exercise 21: Att stärka de Nordiska förbindelserna

(Krigsövningar i Bodö Norge, Kallax Sverige och Rovaniemi Finland.)

Ramstein Air Base, Tyskland.
 US Sergeant Megan Crusher, USA:s flygvapen i Europa, Afrikas flygvapens Public Affairs:
USA:s stridsflyg F16-C och F16-D stridsflyg ”Fighting Falcon” och stridspiloter på uppdrag av 52:a stridsflygavdelningen vid flygbasen i Spangdahlem, Tyskland, anlände den 17 maj till flygbasen i Kallax, Sverige, för att stödja Arctic Challenge Exercise 21 (ACE-21), en Norgeledd flygstridsövning som äger rum i juni 2021 i Sverige, Finland och Norge.

Förutom F16 stridsflygplanen kommer USA:s flygvapenreservs KC-135 ”Stratotanker” och personal vid 459:e flygbränsleavdelningen från Andrews flygbas i Maryland, USA, att operera från flygbasen i Rovaniemi, Finland. KC-135 ”Stratotanker” och personal från 100:e ARW-flottiljen har flugits in från RAF och Mildenhallbasen i England. Stridsflygare som tillhör 435:e kontingentens försvarsstyrka från flygbasen i Ramstein, Tyskland, och den multinationella högteknologiska träningsstyrkan från USA:s flygvapen i Europa samt flygstridsstyrkan i Afrika vid den 19:e skvadronen för förberedande elektroniskt krigsunderstöd, planeras delta med start från Kallax flygplats, Sverige.

Stridsövningar som ACE-21 bygger upp interoperabiliteten (samarbetsmöjligheten) med allierade och partner för att visa sin förmåga med ett budskap om stark avskräckningsförmåga.
Under stridsövningen kommer USA:s allierade och partner att träna upp sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera stora militära styrkor i en multinationell operation.

”Arctic Challenge är en utmärkt övning som stärker relationerna och bygger upp säkerheten, allt medan vi övar tillsammans med våra nordiska partner” säger general Jeff Harrigan, USA:s stridsflygsstyrkor i Europa och kommendör för stridsflygstyrkorna i Afrika.

”ACE 21” erbjuder deltagande enheter möjligheten att träna med allierade och partner i flygoperationernas alla möjliga aspekter. Flygenheter kommer att fokusera på offensiva och defensiva scenarior som består av air-to-air (flyg-mot-flyg) och air-to-ground (flyg-mot- markstridstrupper) uppdrag. Förutom Norge och USA kommer flygstyrkor från Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien att delta med Nato.

Den här typen av flygstridsövningar har genomförts varannat år sedan 2013, och ska inte blandas ihop med andra pågående krigsövningar.
Att säkra samordningsförmågan med våra arktiska allierade och regionala partner med deras flygstridsstyrkor är av avgörande betydelse.
Sju av åtta arktiska nationer är Nato-medlemmar och har tillsammans stor erfarenhet av att operera i de nordliga och subartiska områdena.
USAs  stridsflyg  F-16, från USAs 480:de Fighter Squadron, lyfte från Luleå-Kallax flygplats, den 7 juni kl. 9.00, 2021. Detta inledde träning  och samordning med bl.a. det svenska stridsflyget, JAS 39 Gripen.  Målet är Ryssland. Flygstridsövningen, Arctic Challenge Exercise,  ACE, pågår till den 18 juni. USAs F-16, har befunnit sig i på F21 i tre veckors tid   och rekognoserat  hela nordområdet.  Denna stridsövning  är en vidareutveckling av tidigare års övningar som  genomförs  vart annat år. Krigsträningen bedrivs från fyra olika flygbaser och från treländer: Norrbottens flygflottilj, Luleå, Bodö och Örlands  flygbaser, Norge, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Finland.

USAs stridsflyg,land och sjöstridskrafter  har  befunnit sig i norra Norden  för  krigsförberedelser under flera år. Detta är ett  led i hela militariseringen av nordområdena, som jag beskrivit i mitt häfte:The North a Platform for warfare against Russia, 2017. Denna aggressiva, militära utveckling har pågått sedan andra världskrigets slut, då Norge och Danmark drogs in i Nato,1949. Kari Enholm: Bak Fasaden,1988.

Arctic Challenge Exercise, förkortat ACE, genomförs för femte gången , med 115 stridsplan varav 70 i luften samtidigt. Flygflottiljchefen, Claes Isoz,Norrbottens flygflottilj, säjer: ”ACE är en väldigt viktig övning för samtliga deltagande nationer och därför har vi valt att ställa om i stället för att ställa in. ACE stärker inte bara den nationella förmågan, den bidrar även till att vi tillsammans med flera andra nationer skapar en ökad säkerhet på Nordkalotten.”

Alla dessa ofantliga, nordiska stridsövningar, där havs-och landstridsövningen, Cold Response  också ingår, är ett led i USAs strategi: att dels stänga inne Ryssland, dels för att  exploatera de stora   olje-och gasreserverna  under den arktiska isen, som mer och mer kommer i dagen. USA antog en  plan för detta   i ett säkerhetsdirektiv, 2009:  The  National Security Presidential Directive, no 66: ”Förenta staterna har breda och grundläggande nationella säkerhetsintressen i den arktiska regionen och förbereder sig  att operera antingen oberoende eller i samarbete med andra stater för att säkra dessa intressen. Detta inkluderar missilförsvar och tidiga varningar;  utplacering av havs och flygsystem för strategiska förflyttningar, samt strategisk avskräckning, marin närvaro och marina säkerhets operationer samt att säkra friheten att  navigera i och flyga över området.”

Denna stridsövning,Arctic Challenge Exercise,2021, som genomförs för femte gången i ordningen, bör kopplas till USAs nationella krigsplaner, som formulerades i detta direktiv.

 

Översättning från Engelska: Agneta Norberg 210530