Tal 4 juli aktion: Frige Julian Assange!

Sigyn Meder, Medborgarplatsen 4 juli 2021

Julian Assange, journalist och förläggare, har följt gällande lagar för yttrande-och pressfrihet. Han är i sin fulla rätt och
han har gjort det grundläggande och grävande journalistiska arbete, som alla journalister borde göra.

Han har genom Wikileaks avslöjat USA:s och Storbritanniens olagliga krig i Irak och Afghanistan, ändlösa krig som fortfarande pågår och fruktansvärda krigsbrott som tortyr, olaglig övervakning och genom ”Collateral Murder” ohämmat dödande av civila från luften. Bombkrig mot civila utmärker USA.
 Han har inte hackat datorer. Det är arméanalytikern Chelsea Manning som chockad över vad hon såg, sände dokumenten till Wikilieaks.

USA försöker få Julian Assange utlämnad till USA dömd enligt en 100-årig spionlag.
Diskussioner pågår bland de makthavande hur gränserna mellan spioneri och grävande journalistiskt arbete ska suddas ut. Lagförslag diskuteras.

Det handlar om makt, inte om rättssamhälle, lagar och yttrandefrihet. Julian är dessutom australiensisk medborgare.

Alltså måste han krossas på alla sätt och med den effektiva metoden: smutskastning. Det har vi fått uppleva i Sverige. I TV , tidningar och radio.
 När FN:s rapportör om tortyr, Nils Melzer, anklagas för att vara lögnare, råder ingen objektivitet. Vare sig Nils Melzer eller någon annan har fått gå i svaromål. 
Arne Ruth som i upprop och brev tar upp frågorna, har bemötts med skamlig tystnad.

Vårt rättssamhälle krackelerar allt mer när absolut tystnad råder om den isländske skurk FBI anställde för att vittna falskt mot Julian Assange. Skurken garanterades straffrihet av FBI.
Nu har denne brottsling, Thordarson, berättat för den isländska tidskriften Stundin att han skulle vittna falskt mot Julian Assange. Ännu en stor skandal.
 Men här är det tyst.
 Julian är lungsjuk och sitter isolerad 23,5 timmar per dygn i en cell på 8 kvadratmeter. Totalt omänsklig och rättslös behandling råder.
 Och nu har han fyllt 50 år i denna cell.

Med Julian vill makten sätta ett exempel så att journalister och vi alla ska tiga! Media har tigit på ett skamligt sätt.
 Vi måste bryta tystnadskulturen! Vi kräver Julians omedelbara frigivning!

Vi kräver att journalister skriver sanningen och gemensamt försvarar vi yttrande- och pressfriheten! 
Vi kräver att ansvariga för krigsbrott ställs till ansvar!
I hela världen växer stödet för Julian Assange!

 Frige honom NU!