Alla människors lika värde, Alla folks lika Rätt. Manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm 4 juli 2021

4-juli-kommittén i Stockholm demonstrerar som vanligt sedan Vietnam-kriget dagar för att påminna om USAs Självständighetsförklaring 4 juli 1778: ”Alla människors lika värde, Alla folks lika rätt: Alla människor föds lika. De har alla vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och sökande efter lycka. Och det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.”  
Här följer de medverkande organisationernas tal (se inläggen nedanför detta).