Tal 4 juli aktion: USA tränar krig mot Ryssland i norra Sverige

Agneta Norberg, ordf. Sveriges Fredsråd

Jag vill inleda med att påminna om författaren Sara Lidman, som för många år sedan skrev en artikel med rubriken: ”Konsten att ge bort ett land utan att medborgarna märker det.” Vi som följt den utveckling hon beskrev, har under en rad år åsett hur Sverige steg för steg tillåtits att utvecklas till en plattform för krig mot Ryssland.

Det alliansfria Sverige har ingått i en allians med USA/Nato i Partnerskap för Fred.  Detta har beledsagats av medias demonisering av Rysslands president Putin. En ryssfientlig media har bäddat för att den svenska befolkningen i tysthet ska acceptera ofantliga försvarskostnader och utan några större protester gå med på USA/Nato- stridsövningar i norra och södra Sverige under de senaste 15 åren. Många svenskar lever i den föreställningen att Sverige står inför ett stort krigshot från rysk sida. Att vi har en försvarsminister Peter Hultqvist, som också odlar denna myt är en stor skam. Men fakta är att det är Ryssland som känner sig hotat inför Sveriges tillåtande hållning att låta USA/Nato träna krig i hela norra Norge, Sverige och Finland. I Finland sträcker sig Nato-övningarna ända fram till gränsen mot Ryssland.

Jag påminner mig hur situationen var på 50-talet, inte fullt 10 år efter andra världskriget slut. Sovjetunionen låg i spillror efter att med ofattbart stora offer ha räddat oss alla från nazismens fasor. Detta ofantligt stora land var nära att helt förblöda: Nazisternas härjningar hade resulterat i att 15 storstäder låg i ruiner nära 2000 mindre städer likaså och 70.000 byar var nedbrända. Landet hade förlorat 27 miljoner människor, vid fronten eller bland civilbefolkningen. Men trots dessa faktiska förhållanden inledde senator McCarthy i USA ett kallt krig som spreds till det neutrala Sverige. Idag ser vi en liknande anti-rysk propaganda sprida sig. Man kan säja att kalla kriget nr 2 är här.

Den senaste skrämmande händelsen i den långa raden av krigsförberedelser är USA/Natos krigsövning i Norrbotten: ”Arctic Challenge Exercise”.

Den 7 juni kl. 9.00, inledde USA sin stora flygstridsövning mot Ryssland tillsammans med det svenska stridsflyget, JAS 39 Gripen. 8 andra länders stridsflyg deltog.  ”Den arktiska utmaningen”, som handlar om kontroll av gasen och oljan som kommer i dagen när isen smälter, pågick till 18 juni. USAs F-16-stridsflyg från 480:e Fighter Squadron stationerad i Schpangdahlem i Tyskland, passerade på 1000 meters höjd över våra huvuden. USAs stridsplan F-16 flög till flygbasen Kallax i Luleå, redan två veckor före denna stridsövning. Detta för att rekognosera hela nordområdet.  Krigsträningen leds från fyra olika nordiska flygbaser: Norrbottens flygflottilj, Kallax, Luleå i Sverige, Bodö och Örlands  flygbaser, i Norge, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, Finland.

Arctic Challenge Exercise, genomförs detta år för femte gången, med 70 plan i luften samtidigt. Dessa stridsövningar i vårt alliansfria land är ett led i USAs militära strategi: att stänga inne Ryssland, och ingår i USAs planer på att exploatera de stora olje-och gasreserver som kommer i dagen när arktiska isen smälter. USA antog en plan för detta i ett säkerhetsdirektiv 2009: ”The National Security
Presidential Directive, no 66”: Där säjs bl.a. ”Förenta Staterna har breda och grundläggande nationella säkerhetsintressen i arktiska regionen.”

Vad säjer Sveriges regering om detta? Ingenting. Vad säjer Sveriges riksdag om detta? Ingenting. Sverige har gradvis utvecklats till att i praktiken fungera som en av USAs delstater. Regeringens vägran att skriva under ett förbud mot kärnvapen är ytterligare ett exempel på detta. Sveriges regering tillåter alltså att USA befinner sig i vårt land och tränar krig. Detta är en stor skam med tanke på att USA förstört flera länder t.ex. Libyen, Afghanistan, Syrien och Irak. Varför har vi ett flyktingproblem i vårt land? Jo, för att länderna bombats sönder av denna stormakt och där även Sverige bidragit i förstörelsen.

Sverige har gett bort sin neutralitet och sitt oberoende till världens grymmaste stormakt, USA!
Vi måste kräva en svensk fredspolitik – vi måste kräva ett alliansfritt och neutralt Sverige!
En slutkommentar: Hur är det möjligt att det socialdemokratiska partiet tillåter att denna quisling, Peter Hultqvist, sitter kvar som försvarsminister?