Tal 4 juli aktion: Kamp mot USA-imperialismen i Sverige

Anders Romelsjö, FIB Kulturfront

Jag heter Anders Romelsjö och är ordförande i Föreningen Folket i Bild Kulturfronts avdelning här i Stockholm. Vi stödjer detta evenemanget utifrån vår plattform ”Föreningens uppgift är att stödja de antiimperialistiska krafterna”, agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur”
Vi ger sedan 1971 ut vår partipolitiskt obundna tidning Folket i Bild/Kulturfront. Den tar inte emot presstöd, lever på prenumeranter och lösnummerförsäljning och ideellt arbete.


Ja, Sverige är ett imperialistiskt land. Svenska företag har placerat över 4 000 miljarder kronor utomlands – lika mycket som BNP. Närmare 1,5 miljoner arbetar i svenska företag utomlands – tre gånger fler än den svenska arbetslösheten. Detta är ett skäl till samarbete med USA, men också andra länder. Men ingen acceptabel förklaring till att Sverige så ensidigt sluter upp bakom USA:s krigspolitik och formar en nära militär allians med USA och Nato.

Läget i världen karakteriseras av att USA försvagats ekonomiskt, för blodiga krig som dödat minst 2 miljoner i Mellanöstern, skadat och drivit flera miljoner på flykt, bland annat till Sverige. Samt av USA:s sanktioner, stöd till statskupper i demokratier och demonisering av motståndare som Kina och Ryssland. Detta med USA som enda supermakt håller på att ersättas av en bipolär värld där Kina, Ryssland med allierade i Nya Sidenvägen, utgör den andra polen, som för en tydligt fredligare och mer konstruktiv utrikespolitik.

Som en sårad tiger rustar USA upp kraftigt med konventionella vapen och med kärnvapen. I Syrien stödjer USA sedan flera år terrorister enligt etablerade USA-politiker och media, och nyligen bombade USA under Biden Syrien och Irak för andra gången. Med stora Natoövningar i Europa och med press på allierade i Europa inklusive helt undergivna Sverige som ställer sig bakom uppladdningen och demoniseringen av Ryssland. För vår säkerhet borde säkerhet förstås söka samarbete även med Ryssland.
Det är av central vikt att bekämpa denna livsfarliga svenska utrikes- och säkerhetspolitik i USA:s intresse!
Den centrala parollen blir då: Bredast möjliga enhetsfront mot USA-imperialismen och dess stöttepelare bland ledande politiker och etablerad press i Sverige!