USA och lögnerna om Afghanistan

Deirdre Griswold. Center for International Action, 5 juni 2017
Översättning, sammandrag, Agneta Norberg 2021.

En hel generation har växt upp sedan USA och CIA började träna och beväpna en hemlig oppositionsstyrka i Afghanistan 1979. Den första reguljära styrkan sändes dit 2001. Allt sedan dess har hundratusentals USA-soldater sänts till Afghanistan, officiellt för att installera en ny regering i Kabul. Detta krig inleddes under Jimmy Carter, demokrat, och har fortsatt under Ronald Reagan, George H.W.Bush, Bill Clinton och Barack Obama. Nu ämnar president Trump öka antalet USA soldater från 8.000 till 50.000.

Detta är USAs längsta krig: Varför?
Idag anses det vara ett krig mot Talibanerna, ISIS och Al-Qaida. Dessa grupperingar är arvtagare till ”krigsherrarna” som CIA utbildade till strid mot den regering som leddes av Afghanistans progressiva demokratiska parti, som vunnit makten 1978.
Zbigniew Brzezinski, som dog 2017, 89 år gammal, var som president Carters rådgivare i säkerhetsfrågor, arkitekt för detta våldsamma krig. När det blev känt att CIA hade skapat en hemlig armé i Afghanistan, sas det att den skulle hjälpa afghanska folket att stå emot en sovjetisk invasion. Det blev orsaken till ett växande, blodig och kostsamt krig som slutligen störtade den progressiva regeringen i Afghanistan.

Brzezinski skröt om sanningen.
Brzezinski skröt sedan över att CIA-operationen hade inletts sex månader FÖRE Sovjet hade sänt soldater till Afghanistan. Faktum är att Sovjets intervention inte var en ”Invasion”. Den afghanska regeringen hade, för att försvara sig mot CIAs hemliga krig, bett dem komma.

Han avslöjade sanningen vid en intervju med en fransk tidning, Le Nouvel Observateur,1998: ”Enligt den officiella versionen av historien inledde CIA sitt stöd till Mujahedin 1980, vilket betyder att det skulle ha varit EFTER Sov jets armén invaderade Afghanistan 24 december 1979. Men i verkligheten, mycket hemlighållet tills nu, var det tvärtom. I verkligheten var det den 3 juli 1979 som president Carter undertecknade det första direktivet för ett hemligt stöd till oppositionen mot den pro-sovjetiska regeringen i Kabul. Och jag skrev i en not till presidenten att CIAs hjälp skulle leda till att Sovjuetunionen skulle intervenera”. Brzezinski fick frågan om han idag inte ångrade någonting.
Brzezinski svarade: ”Ångra vad då? Denna hemliga operation var en utmärkt idé. Det fick följden att ryssarna drogs in i den Afghanska fällan och du vill att jag ska ångra detta?(Le Nouvel Observateur,Jan 15-21,1998)

Det progessiva Demokratiska partiet i Afghanistan bildades 1965. De ville arbeta mot feodalism och planerade jordreformer, att efterskänka småböndernas skulder och utverka demokratiska rättigheter för kvinnor, inklusive brudköp och utbildning och hälsovård för alla-kvinnor och män.
USAs försvarsdepartement har publicerat en ”Land studie” om olika länder runt om i världen. Där finns användbar information för de som sänds utomlands. Där står bl.a. När den socialistiska regeringen fick makten i Afghanistan förändrade den mycket t.ex ojämlikheten när det gällde jordinnehavet, sam brudpriset. Stora alfabetiseringsprogram sattes igång och läseböcker trycktes på de språk som talas i Afghanistan.
Många lärare utbildades, fler skolor byggdes, daghem och barnträdgårdar, hem för föräldralösa och ett av de viktigaste, förbjuda brudköp och ge kvinnorna frihet att välja vem de ville gifta sig med.

Detta visste både Brzezinski och Carter när de startade kriget mot Afghanska revolutionen. De visste att landet hade en progressiv regering som ville föra detta underutvecklade land från feodalismen, så de beväpnade en contrarevolution.
Inom några år hade kontras, beväpnade, tränade och finansierade av CIA mördat de idealistiska unga lärarna på landsbygden. En av dessa kontras var Usama bin Laden.
USA ansåg att de försvarade religionsfriheten medan CIA underminerade den sekulära regeringen genom att skapa en armé som bekämpade reformerna för att istället upprätta en islamistisk stat. Samtidigt arbetade USA för att undergräva den islamistiska staten Iran som tog makten 1979 i revolution mot Shahen av Iran, som USAs och Storbritanniens oljebolag givit makten.

Religionen är inte den verkliga orsaken.
För att tala klarspråk är imperialisternas motiv inte religionen. De bryr sig inte heller om kvinnors rättigheter. De använder alla ursäkter för att skapa allianser och uppnå ekonomiskt herravälde i denna region. Det som driver dem är viljan att plundra världen, särskilt länder som är rika på olja, för att göda USAs härskande miljonärsklass.

Men om de invaderar ett land kommer de att möta motstånd och krav på att de lämnar landet.
Detta är vad som hänt i Afghanistan. När de progressiva krafterna hade krossats uppstod ett vacuum som måste fyllas för att stå emot de imperialister som fortfarande regerar med handplockade tjänstemän. Många har en religiös fanatisk agenda men utan tvekan har de fått många följare som är villiga att satsa livet för att driva ut USA ur landet.

Varje bomb som fälls i byarna i Afghanistan ökar bara hatet mot imperialisterna oavsett vilken form de tar. Varje attack från Trump eller hans allierade i Europa fördjupar bara de förtrycktas vrede. I alla krig är soldaterna vanligt folk, soldater och civila som lider mest. Det är de rika som har verktygen att skydda sig själva. ”Kriget mot terrorn” har varit en plåga inte bara för folket i Afghanistan utan också för vanligt folk i stora västerländska städer som tvingas betala för härskarnas brott. Detta har skadat unga soldater som inte vet någonting om Afghanistans historia och om de återvänder till sitt hemland måste de kämpa för att få rimlig sjukvård. Detta krig får inga rubriker idag. Det kommer att fortsätta i evighet – om inte folket stoppar det! USA ut ur Afghanistan!