Minskavtalet -nyckeln till fred?

map Minsk agreement
By Goran tek-en, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37775274

Minskavtalet från 2015 eller Minsk II förhandlades fram av Tyskland och Frankrike och undertecknades i februari 2015 av Ryssland och Ukraina. Ukraina har dock velat omförhandla eller omtolka avtalet, något både  Tyskland och Frankrike visat förståelse för. Båda länderna ingår tillsammans med Ryssland och Ukraina i den så kallade Normandiegruppen, som ska försöka lösa konflikten. Rysslands president Vladimir Putin förklarade för bara några dagar sedan att Ukrainas vilja att uppfylla villkoren i avtalet är nyckeln till fred.

”Deklaration av Ryska federationens president, Ukrainas president, Frankrikes president och Förbundsrepubliken Tysklands kansler till stöd för Åtgärdspaketet för genomförande av Minsk-avtalet antaget 12 februari 2015.

Ledarna bekräftade sin fulla respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet kommer att bidra till denna process och använda sitt inflytande på de berörda för att underlätta genomförandet av Åtgärdspaketet.

 

 1. Ett omedelbart och allomfattande eldupphör i berörda regioner i Donetsk och Lugansk län i Ukraina.
 2. Tillbakadragande av alla tunga vapen av båda parter på samma avstånd för att skapa en säkerhetszon med en bredd på minst 50 km från varandra.

 

 1. Säkerställa en effektiv övervakning och kontroll av vapenvilan och tillbakadragandet av tunga vapen från den första dagen av OSSE.

 

 1. Den första dagen efter tillbakadragandet inleda en dialog om villkoren för lokala val i enlighet med ukrainsk lag och den ukrainska lagen ”Om en tillfällig ordning för lokalt självstyre i vissa regioner av Donetsk och Lugansk län.”

 

 1. Garantera benådningar och amnesti genom antagandet av en lag som förbjuder åtal och bestraffning av personer i samband med de händelser som ägt rum i berörda regioner av Donetsk och Lugansk län i Ukraina.

 

 1. Garantera frigivande och utbyte av gisslan och olagligt frihetsberövade personer på grundval av principen ”alla för alla”.

 

 1. Garantera säker åtkomst, leverans, förvaring och distribution av humanitärt bistånd till behövande på grundval av en internationell mekanism.

 

 1. Fastställande av modaliteterna för fullständigt återupprättande av de socialekonomiska relationerna, inklusive sociala transfereringar, såsom pensioner och andra ersättningar.

 

 1. Återställa den ukrainska regeringens fulla kontroll över Ukrainas statsgräns i hela konfliktområdet.

 

 1. Tillbakadragande av alla utländska väpnade styrkor, militär utrustning, samt legosoldater från Ukrainas territorium under övervakning av OSSE.

 

 1. Genomförande av en konstitutionell reform i Ukraina samt antagandet av en permanent lagstiftning om en särskild status för berörda regioner i Donetsk och Lugansk län.

 

 1. På grundval av den ukrainska lagen ”Om en tillfällig ordning för lokalt självstyre i vissa regioner av Donetsk och Lugansk län” kommer frågor rörande lokalval att diskuteras och överenskommas med berörda regioner. Val kommer att hållas under övervakningen av OSSE.

 

 1. Intensifiera verksamheten i den trepartssammansatta kontaktgruppen, bland annat genom inrättandet av arbetsgrupper för att genomföra relevanta aspekter av Minsk-avtalet.

 

Dokumentet undertecknades av deltagarna i den trepartsammansatta kontaktgruppen:

Ambassadör Heidi Tagliavini

Ukrainas tidigare president L D Kutjma

Rysslands ambassadör i Ukraina M U Zurabov

A V Zachartjenko (DNR)