Black Alliance for Peace om situationen i Ukraina

Black Alliance for Peace förklarar med eftertryck att konflikten i Ukraina är en följd av USA:s, Natos och Europeiska unionens ständiga och målmedvetna strävan efter global ekonomisk och politisk dominans. Uppkomsten till den nuvarande krisen, som BAP tidigare har förklarat, ligger i den USA-stödda kuppen 2014 mot Ukrainas demokratiskt valda regering – och i beslutsamheten hos USA/EU/NATO:s ”världsherraväldeaxel” att omvandla Ukraina till en tungt- militariserad NATO-medlem, vid gränsen till Ryska federationen. Natos expansion har varit ett välkänt säkerhetsproblem för Ryssland sedan 1999, när Bill Clinton inledde den officiella processen för att utöka NATO:s medlemsantal till att omfatta före detta nationer i Warszawapakten.

I dag, när konflikten eskalerar, har Natos expansion blivit ett existentiellt hot mot människor i Afrika och alla förtryckta och koloniserade människor runt om i världen. För att uppnå fred i Afrika och i världen krävs att USA/EU/Natos strävan efter världsherravälde stoppas och Nato upplöses.

Vad är fred?

Men vad är fred? För BAP är fred inte bara frånvaron av konflikt. Fred betyder att genom folklig kamp och självförsvar uppnå en värld befriad från militarism och kärnvapenspridning, från imperialism och orättfärdiga krig, och från patriarkat och vit överhöghet. Faktum är att uppkomsten av nazismen i Ukraina, såväl som i USA, Kanada och på andra håll, representerar en global konsolidering av vit överhöghet som en del av imperialismens projekt. Denna konsolidering uppträder också genom vädjanden till vita, ”civiliserade” nationer och folk samt befästandet av en ohöljd rasistisk Paneuropeisk värld.

Hälsa i stället för vapen

Fred innebär också att Nato och det militärindustriella komplex, som helt klart drar nytta av ändlösa krig och interventioner, måste avvecklas och de medel som då frigörs investeras i utbildning, hälsa och barnomsorg, bostäder och i kampen mot den globala uppvärmningen. 

Black Alliance for Peace är medveten om förlusterna av människoliv i Ukraina, men också i Somalia, Jemen och varje nation som lider av Natos krig. Vi erbjuder orubblig solidaritet med människorna på dessa platser. Som BAP:s styrelsemedlem, Rafiki Morris, har sagt:

  • Vår oro för folket i Ukraina måste läggas till vår övergripande oro för dem i Irak, Afghanistan, Syrien, Jemen, Libyen; statskupper i Egypten, Honduras, Ukraina, Bolivia, Brasilien; subversion i Venezuela, Nicaragua, Kuba; kupper över den afrikanska kontinenten med soldater utbildade av AFRICOM. (USA:s Afrika kommando)

Vi noterar till exempel att när USA fördömde Ryska federationens militära aktioner i Ukraina, bombade dess beväpnade drönare Somalia. Dessutom gjordes inget när afrikanska och karibiska invandrare misshandlades i Ukraina. Detta skedde ungefär samtidigt som Biden-administrationens 200:e flygplan med avvisade flyktingar skickade 129 haitier till Port-au-Prince, att förena sig med de 21 000 som redan har deporterats under det senaste året.

Förhandlingar i god tro

För att säkerställa det ryska och ukrainska folkets intressen måste förhandlingar i god tro komma till stånd mellan parterna.
EU och USA måste stoppa sina kontinuerliga transporter av vapen och annan ”dödlig hjälp” till Ukraina. Ukraina och Ryssland måste inleda seriösa diskussioner med folken i Donbas för att avgöra om Minskavtalet, som enhälligt godkändes av FN:s säkerhetsråd 2015, fortfarande är tillämpligt. Och Nato måste upplösas.

Propaganda som förvirrar

Stor förvirring råder hos många människor eftersom alla hurtiga uppmaningarna till krig mot Ryssland blir allt starkare och de propagandistiska vädjanden till patriotism, ras-nationalism och försvaret av den ”vita civilisationen” allt tydligare. För BAP finns det ingen förvirring. Konflikten i Ukraina har bara avslöjat imperialismens, krigets och militarismens hyckleri och motsättningar – och kravet på fred innebär att kämpa mot USA-imperialismen och USA/EU/NATO:s dominans.

Om detta strategiska fokus säger BAP än en gång:

Inga kompromisser och inga eftergifter!