”Alla människors lika värde, Alla folks lika rätt”

Den 4 juli arrangerades en färgsprakande musikalisk appell på Stortorget i Stockholm. På fotot syns Nej till krig, Nej till Nato och USA ut ur Guantanamo.

Paroller för mötet var:

• Stoppa USA:s/NATO:s krigsupptrappning och USA:s raketbasering i andra länder!

• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!

• Fördöm USA:s omfattande krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!

• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!

• För en ny ekonomisk och social världsordning!

• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!

• För ett aktivt och demokratiskt FN!

• För ett fritt Palestina! Afghanistan! Irak! Libyen! Syrien! Erkänn Västsahara!

• Nej till USA:s blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

Hela flygbladet kan du läsa här.