Gör inte Sverige till ett bombmål för kärnvapen!

Tal av Hans Öhrn på Nej till Nato-möte på Medborgarplatsen, Stockholm, 7 maj 2022:

På socialdemokratiska partiets hemsida kan man läsa under rubriken Vår politik:

”Den säkerhetspolitiska doktrinen ligger fast, vi säger nej till Natomedlemskap. Den militära alliansfriheten bidrar till stabilitet och kontinuitet i vår del av världen och ska därför fortsatt vara en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren visat att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.”

Så sant som det är sagt. Nato är inget för Sverige. Nato är en organisation för krig och inte en försvarsallians. Sveriges fredsråd säger därför självklart Nej till svenskt Natomedlemskap.

Sverigedemokrater, liberaler, moderater och kristdemokrater säger lika självklart ja till Nato – ja till krig.

Men hur är det egentligen med socialdemokraterna, ligger verkligen den säkerhetspolitiska doktrinen om nej till Natomedlemskap fast?

Vi hoppas att så är fallet. Innan ett beslut om att eventuellt ändra den tas vill vi påminna om vilken organisation Nato i verkligheten är:

  • 1999 bombade Nato den serbiska huvudstaden Belgrad och andra mål i landet under 78 dagar efter det att USA inte lyckats få igenom ett FN-beslut om att angripa Serbien. Nato är en organisation som med den starkes rätt ställer sig utanför internationell lagstiftning och genom flagranta brott mot folkrätten attackerar länder utan att dessa har angripit något Natoland. Det visar tydligt vilken organisation Nato är.
  • 2001 invaderade Nato Afghanistan. Efter 20 års krig tvingades Nato dra sig ur och lämnade ett förött och sönderbombat land efter sig. Miljontals människor i Afghanistan tvingas nu leva under närmast omänskliga och ovärdiga förhållanden samtidig som en stor del av befolkningen hotas av svält. Detta eftersom Nato fortsätter sin krigföring mot landet med andra medel, bland annat ekonomiska sanktioner. Afghanska tillgångar som skulle kunna lindra nöden för många människor blockeras nu i flera Natoländer. Rent tjuveri! Det visar tydligt vilken organisation Nato är.
  • Nato invaderade också Irak 2003 och i Libyen 2011. Libyen var Afrikas mest välmående nation innan Natobomberna började falla över landet. I dag är Libyen fortfarande ett land i kaos, där olika väpnade grupper strider mot varandra. Levnadsstandarden i Irak är fortfarande väsentligt lägre än den var före Natos attack 2003. Det visar tydligt vilken organisation Nato är.

Dessutom är Natos framtid är osäker. Flera av de nuvarande Nato-länderna kännetecknas av politisk instabilitet. Förändringar kan komma snabbt och påverka i vilken riktning Nato går. En aggressiv krigssallians som blir ännu mer aggressiv vore förödande inte bara för Norden och Europa utan för hela världen. 

Skälen att säga nej till svensk Natomedlemskap är alltså många. 

Beslut om ett eventuellt svensk Natomedlemskap hetsas nu fram i ett klimat där medierna med sin rapportering har drivit upp en ren krigspsykos. Dagligen sitter höga militärer med stiliga epåletter och strama miner i TV:s nyhetsprogram för att kommentera det pågående kriget i Ukraina. Det handlar ofta om vilka fina vapen det finns som kan stoppa de ryska stridsvagnarna. Det är en underdrift att säga att tonen är militaristisk. 

Nya avancerade vapensystem, en kraftig militär upprustning och ett Natomedlemskap ska säkra Sveriges gränser, enligt generalerna. Och de får tala oemotsagda, inga fredsvänner bjuds in till nyhetsprogrammen, överhuvudtaget inga gäster som kan ge andra perspektiv. Så invaggas vi i tryggheten och fås att tro att inga andra än generalernas lösningar är möjliga.
Ingen vill heller diskutera kostnaderna för den gigantiska militära upprustning av Sverige som krävs för att tillfredsställa Nato. 

Men vi vet vem som får betala. När generalerna kommer med sina räkningar blir det vård, skola och omsorg som får stå för fiolerna. 

Trots den ensidiga och bedövande propagandan tvekar många svenskar om Nato. Kanske är till och med en majoritet fortfarande emot svenskt Natomedlemskap.

Vår alliansfrihet har tjänat oss väl under 200 år. Ett Natomedlemskap riskerar att göra Sverige till ett mål för kärnvapenattacker vid en stormaktskonflikt.

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet säger nej till Nato.

Det socialdemokratiska studentförbundet säger nej till Nato.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet säger nej till Nato

Socialdemokrater för tro och solidaritet säger nej till Nato

 

Magdalena Andersson, vad säger du?

Bli inte kvinnan som gjorde Sverige till ett bombmål för kärnvapen!.

Värna den svenska alliansfriheten och säg NEJ TILL NATO!

Hans Öhrn