Nato-medlemmar kan inte välja bort kärnvapen

Eva Myrdal Nej till Nato

Eva Myrdals tal 7 maj 2022 för FiB Kulturfront Stockholm vid Nej till Nato-manifestation.

Skall vi medborgare i Sverige få besluta om att bryta landets 200-åriga alliansfrihet och söka medlemskap i Nato? T ex genom en folkomröstning? Nej inte om riksdagens majoritet får bestämma.

Den 24 april säger statsminister Magdalena Andersson till oss att ”Det finns viktiga frågor i en sådan folkomröstning som man inte kan diskutera. Viktiga frågor som inte kan komma upp på bordet” – citerat efter Svenska Dagbladet. Och de borgerliga partierna är överens.

Så nu är det dags för oss som betalar dem att gå samman, tänka till, gå till källorna, läsa på och konfrontera dem i var fråga. För de försöker föra oss bakom ljuset med ett vart påstående de låter framföra i envägskommunikation via radio, TV och stora tidningar.

Nej, Nato är inte en försvarsallians – sedan 1999 har medlemsländerna tagit sig rätten att anfalla militärt utanför medlemsstaternas territorier när de anser att det gagnar deras intressen. FN och FN-stadgans portalparagraf 2.4 – som säger att aggressionskrig är förbjudet – trampar de på sedan de satte sig över FN med sitt 78 dagar långa bombkrig mot Jugoslavien 1999.

Stormakters brott mot FN:s våldsförbud tog alltså inte sin början med Rysslands folkrättsstridiga krig i Ukraina i år.

Nato är en krigsallians som därefter krigat i Afghanistan under US-amerikanskt befäl i 20 år. Där lät svenska regeringar oss kriga också – i 20 år under Nato’s rules of engagement. Det är bara nio månader sedan amerikanska och svenska militärer tvingades dra hem – men ”expertpanelen” i SVT1 i veckan påstår att Nato bara agerar i Europa. Nato bombade Libyen till kaos 2011 – än idag, elva år senare, kan inte någon fred för folket skönjas.

1 maj säger Magdalena Andersson att både Norge och Danmark deklarerat att de inte vill ha trupp, fasta baser eller kärnvapen på sin mark och att det har respekterats.

Nej, det går inte som medlem att välja bort kärnvapen. Natos militära makt vilar ytterst på USAs strategiska kärnvapen. De utgör själva grunden för militärmakten. Och inga löften ges av USA vad gäller bestyckning av deras flyg eller båtar. Norge har inte fått något ”löfte”. Landets dåvarande försvarsminister Frank Bakke-Jensen meddelade förra året att USA ”noterat” vad Norge sagt – men att USA aldrig kommenterar frågor om hur de är beväpnade.

Ni minns väl hur det gick med Sveriges undertecknande av FN-konventionen om förbud mot kärnvapen 2017? Regeringen lade frågan i byrålådan efter att USAs dåvarande försvarsminister James Mattis skrivit till Hultqvist och tydliggjort att pågående försvarssamarbeten hotades om Sverige skrev under.

Nej, Norge och Danmark har inte avtal om att trupp och baser inte skall finnas på deras territorium. I år bröt Danmark sin baspolitik från 1952 och tecknade ett ramavtal med USA om stationering av amerikanska soldater på danskt territorium. Förra året bröt Norge sin baspolitik från 1949 då regeringen sa ja till ett avtal som ger amerikanerna nästan fullständig suveränitet över tre flygbaser och en örlogsbas. Avtalet föreläggs Stortinget i år för ratificering.

Nej, Sverige har inte alltid följt efter Finlands utrikespolitik och Sverige måste inte gå in i Nato om Finland gör det. Vi följde inte Finland i deras allians med Hitler-tyskland under Fortsättningskriget, vi följde inte Finland när landet slöt en vänskapspakt med Sovjetunionen.

Nato handlar inte om försvar av demokrati – det räcker med att titta på medlemsländerna över tid för att förstå det. Portugal blev Nato-medlem 1949 och var en diktatur och blodsbesudlad kolonialherre fram till 1974. Grekland blev Nato-medlem 1952 och var under militärdiktatur 1967 till 1974.

Nato är en krigsallians och dess ledande nation USA ser nu Arktis, Norra ishavet och Östersjön som fokusområden i den stormaktskonflikt som är under uppsegling. Nato vill få tillgång till Sveriges territorium som uppmarschområde. Sveriges militär skall bli en del av en integrerad Nato-styrka som anpassas Nato-s långsiktiga plan. Svenskt territorium blir en bricka att laborera med inför en uppseglande kris.

Sverige behöver inte Nato för fred – Nato behöver Sveriges territorium som uppmarschområde för krig.

Sverige bör arbeta med den överväldigande majoriteten av FN:s medlemsstater som inte väljer våld för att lösa konflikter. Vi måste stå bakom FN-stadgan och inte ge efter för folkrättsstridiga krav från stormakter.

Nej till kärnvapen!

Nej till svenskt medlemskap i Nato!

Hör talet:

Skall vi medborgare i Sverige få besluta om att bryta landets 200-åriga alliansfrihet och söka medlemskap i Nato? T ex genom en folkomröstning? Nej inte om riksdagens majoritet får bestämma.

Den 24 april säger statsminister Magdalena Andersson till oss att ”Det finns viktiga frågor i en sådan folkomröstning som man inte kan diskutera. Viktiga frågor som inte kan komma upp på bordet” – citerat efter Svenska Dagbladet. Och de borgerliga partierna är överens.

Så nu är det dags för oss som betalar dem att gå samman, tänka till, gå till källorna, läsa på och konfrontera dem i var fråga. För de försöker föra oss bakom ljuset med ett vart påstående de låter framföra i envägskommunikation via radio, TV och stora tidningar.

Nej, Nato är inte en försvarsallians – sedan 1999 har medlemsländerna tagit sig rätten att anfalla militärt utanför medlemsstaternas territorier när de anser att det gagnar deras intressen. FN och FN-stadgans portalparagraf 2.4 – som säger att aggressionskrig är förbjudet – trampar de på sedan de satte sig över FN med sitt 78 dagar långa bombkrig mot Jugoslavien 1999.

Stormakters brott mot FN:s våldsförbud tog alltså inte sin början med Rysslands folkrättsstridiga krig i Ukraina i år.

Nato är en krigsallians som därefter krigat i Afghanistan under US-amerikanskt befäl i 20 år. Där lät svenska regeringar oss kriga också – i 20 år under Nato’s rules of engagement. Det är bara nio månader sedan amerikanska och svenska militärer tvingades dra hem – men ”expertpanelen” i SVT1 i veckan påstår att Nato bara agerar i Europa. Nato bombade Libyen till kaos 2011 – än idag, elva år senare, kan inte någon fred för folket skönjas.

1 maj säger Magdalena Andersson att både Norge och Danmark deklarerat att de inte vill ha trupp, fasta baser eller kärnvapen på sin mark och att det har respekterats.

Nej, det går inte som medlem att välja bort kärnvapen. Natos militära makt vilar ytterst på USAs strategiska kärnvapen. De utgör själva grunden för militärmakten. Och inga löften ges av USA vad gäller bestyckning av deras flyg eller båtar. Norge har inte fått något ”löfte”. Landets dåvarande försvarsminister Frank Bakke-Jensen meddelade förra året att USA ”noterat” vad Norge sagt – men att USA aldrig kommenterar frågor om hur de är beväpnade.

Ni minns väl hur det gick med Sveriges undertecknande av FN-konventionen om förbud mot kärnvapen 2017? Regeringen lade frågan i byrålådan efter att USAs dåvarande försvarsminister James Mattis skrivit till Hultqvist och tydliggjort att pågående försvarssamarbeten hotades om Sverige skrev under.

Nej, Norge och Danmark har inte avtal om att trupp och baser inte skall finnas på deras territorium. I år bröt Danmark sin baspolitik från 1952 och tecknade ett ramavtal med USA om stationering av amerikanska soldater på danskt territorium. Förra året bröt Norge sin baspolitik från 1949 då regeringen sa ja till ett avtal som ger amerikanerna nästan fullständig

suveränitet över tre flygbaser och en örlogsbas. Avtalet föreläggs Stortinget i år för ratificering.

Nej, Sverige har inte alltid följt efter Finlands utrikespolitik och Sverige måste inte gå in i Nato om Finland gör det. Vi följde inte Finland i deras allians med Hitler-tyskland under Fortsättningskriget, vi följde inte Finland när landet slöt en vänskapspakt med Sovjetunionen.

Nato handlar inte om försvar av demokrati – det räcker med att titta på medlemsländerna över tid för att förstå det. Portugal blev Nato-medlem 1949 och var en diktatur och blodsbesudlad kolonialherre fram till 1974. Grekland blev Nato-medlem 1952 och var under militärdiktatur 1967 till 1974.

Nato är en krigsallians och dess ledande nation USA ser nu Arktis, Norra ishavet och Östersjön som fokusområden i den stormaktskonflikt som är under uppsegling. Nato vill få tillgång till Sveriges territorium som uppmarschområde. Sveriges militär skall bli en del av en integrerad Nato-styrka som anpassas Nato-s långsiktiga plan. Svenskt territorium blir en bricka att laborera med inför en uppseglande kris.

Sverige behöver inte Nato för fred – Nato behöver Sveriges territorium som uppmarschområde för krig.

Sverige bör arbeta med den överväldigande majoriteten av FN:s medlemsstater som inte väljer våld för att lösa konflikter. Vi måste stå bakom FN-stadgan och inte ge efter för folkrättsstridiga krav från stormakter.

Nej till kärnvapen!

Nej till svenskt medlemskap i Nato!

Hör talet:

https://www.facebook.com/100009674536262/videos/1184207522345993/