Atilio Borón: Kriget  i Ukraina är ett framprovocerat och omoraliskt krig

Atilio Borón Foto: Digital Chronicle

 

Innan han valdes till USA:s president var Dwight D. Eisenhower NATO förste befälhavare. I februari 1951, några månader efter tillträdet, skrev han ordagrant följande: ”Om alla USA trupper som är stationerade i Europa i syfte att säkerställa det nationella försvaret inte har återvänt till USA om10 år kommer detta NATO projektet ha misslyckats.”  

Trupperna återvände inte och deras närvaro i Europa upphörde inte att öka. Inte nog med det, utan sedan föll Sovjetunionen ihop och i strid med västerländska regeringarnas (Clinton, Bush, Obama, Helmut Kohl,Tony Blair) högtidliga men ihåliga löften, att ”NATO inte skulle flytta en tum österut”  de förnödenheter och trupper till själva gränsen till Ryssland. Vilket tilltag! Var fienden inte Sovjetunionen och kommunismen?  

Nej. Fienden var, och är, Ryssland, ett alltför stort och mäktigt land vars blotta närvaro, vare sig det är kommunistisk eller kapitalistisk, är ett hinder för USA:s planer på världsherravälde. 

När Bill Clinton 1977  inledde NATO-utvidgningen samlade Eisenhowers barnbarn, Susan, underskrifter från 49 internationellt erkända specialister (militär, diplomat och akademisk) och publicerade ett öppet brev den 26 juni som sa att ”planen för att expandera Nato är ett politiskt misstag av historiska proportioner.”  

Susan hade uppfattat vad  George Kennan sagt strax  innan – den 5 februari i en artikel publicerad i New York Times – ingen mindre än George Kennan, diplomaten som med sitt berömda ”Långa telegram” den 22 februari 1946, (under pseudonymen Mister X) till president Harry Truman  hade lagt upp den politik för ”inneslutning” av sovjetiska expansionismen,  som kort därefter skulle leda till att bildades NATO.  

Djupt störd av Clintons avsikter skrev Kennan att ”NATO-expansion skulle vara det mest tragiska misstaget i USA:s politik under hela eran efter kalla kriget … eftersom det skulle föra Rysslands utrikespolitik i en riktning som definitivt inte skulle vara det. den vi vill ha.” https://www.nytimes.com/1997/02/05/opinion/a-fateful-error.html

Clinton, och med honom hela finans-militär-industriella komplexet, ignorerade veterandiplomatens varningar och fortsatte med sin politik. Att stimulera krig och militära utgifter var vad Washington tänkt göra, eftersom politikerna i regering och kongressen finansierar sina politiska karriärer med bidrag från storföretagen i den militärindustriella sektorn.  

Sovjetunionen hade inte hunnit kollapsa när George W. Bush Sr:s biträdande försvarsminister, Paul Wolfowitz, lade fram en ”Guide for Defense Planning” som läcktes till pressen den 7 mars 1992, där det i första avsnittet stod: ”Vårt första mål är att förhindra att en ny rival återuppstår, vare sig det är på forna Sovjetunionens territorium eller någon annanstans, som utgör ett hot. Vi måste eftersträva att förhindra att någon fientlig makt en region, med resurser, som skulle räcka till för att utgöra global stormakt.”  

Skandalen var enorm och det extremt ensidiga innehåll ledde till att den, även i vissa etablissemangsmedia, beskrevs som imperialistisk. Det väckte också oro att dess författare utan vidare tvekan hävdade vikten av ”förebyggande militära interventioner” för att neutralisera eventuella hot från andra nationer och förhindra enväldiga regimer från att bli supermakter. Dokumentet handlar naturligtvis uppenbarligen om postsovjetryssland.  

Efter att dokumentet läckt till pressen publicerade Pentagon en urvattnad versionen, i själva verket bara ett försök till ”skadekontroll” som utan framgång försökte mildra sitt mest brutala avsikt med diplomatiskt språk, men utan att till minsta uns överge ”Guidens centrala teser”. (”USA:s strategi var att se till att inga rivaler skulle uppstå.” The New York Times. , 3/8/1992) 

Återuppbyggnaden av Rysslands ekonomiska och militära makt gav upphov till nya funderingar och ”policypapper” som rekommenderade Vita huset olika handlingsvägar. De militära framstegen i Ryssland blev uppenbara i dess avgörande betydelse för det jihadistiska upproret  nederlag i Syrien, ett träsk som skapades av Washingtons beslut att störta Bashar al-Assad med hjälp av Islamiska staten och dess seriehalshuggare. Detsamma, när efter kuppen 2014 i Ukraina, i en plötslig operation Vladimir Putin, återintegrerade Krim i rysk jurisdiktion.
Rapporten finns på: htp://(https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10014/RAND_RB10014.pdf ) 

Slutsats: Som vi sa innan vi kände till detta dokument och när vi kollar noggrannare har kriget i Ukraina omoraliskt provocerats fram av USA och europeiska allierade. Utan att beakta krigets fruktansvärda mänskliga kostnaderna, som västmakterna nu gråter krokodiltårar över, stängde de alla alternativ för Ryssland, som till och med vid ett tillfälle föreslog att de skulle inleda samtal om att gå med i Nato, en attityd som inte väckte minsta vilja  i de mycket demokratiska och humanistiska västmakterna att ens börja prata om ämnet.  

Inget av de befogade ryska kraven i fråga om säkerhet hörsammades, som om en stabil och säker världsordning kunde byggas för alla, utan att beakta en supermakt som Ryssland, som trakasseras från Östersjön till Svarta havet.  

Wolfowitz och Randens ondsinta planer är ovedersägligt vältaliga. Det är den färdplan som USA har utformat för att, med de föraktliga europeiska regeringarnas medverkan, förstöra Ryssland som det gjorde med Jugoslavien.  

Ingen kan förutse hur detta krig kommer att sluta. Det är dock värt att komma ihåg med Clausewitz att Ryssland i århundraden angreps, trakasserades och invaderades. I varje fall verkade det först som att debaclet skulle vara oundvikligt, men Ryssland lyckades vända det som verkade vara ett förutsägbart resultat och besegra sina angripare. Blir det annorlunda den här gången? 

Atilio Borón

Atilio Borón är  tidigare professor i statsvetenskap vid Latin American Social Sciences Institute och vid Buenos Aires universitetet.: