Nej till svenskt Natomedlemskap!

Foto: Bajhat Hindi

Vi drygt 200 närvarande har vid möte på Medborgarplatsen i Stockholm 14 maj 2022 beslutat att ställa oss bakom följande resolution:

Till samtliga ledamöter i det socialdemokratiska partiets partistyrelse!

Besinna er! Avbryt omedelbart den forcerade diskussionen om en svensk Natoansökan! Ett förhastat beslut om Nato kan bli ödesdigert.

Svenska folket vill leva i fred! Vi vill inte att våra ungdomar skall skickas ut som kanonmat i USA:s och Natos krig. Svenska folket vill inte att Sverige genom ett Natomedlemskap blir en del av terrorbalansen och därmed även prioriterat målområde för fientliga kärnvapenbestyckade missiler.

”Vår främsta uppgift är att trygga Sveriges oberoende och att värna freden.”

Det är med förtvivlan vi idag ser att ett flertal ur dagens socialdemokratiska ledning förträngt dessa Olof Palmes ord från hans sista 1a majtal 1985.

Olof Palme föll inte undan för påtryckningar från främmande makt. Han såg det som den lilla nationens förpliktelse att verka för fred och försoning mellan folken, för demokrati och social rättvisa. Han var tydlig med att vi skulle stå fria från militära allianser och att Sverige inte skulle fogas in i något stormaktsblock.

Olof Palme lyfte begreppet Gemensam säkerhet som garant för överlevnad på vår planet. Säkerhet kan endast nås när alla är säkra. Ett svenskt Natomedlemskap går stick i stäv mot detta och ökar spänningarna.

Olof Palme arbetade in i det sista för avspänning och nedrustning av stormakternas kärnvapenarsenaler. Han höll på att lyckas med att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Men så föll skotten som släckte hans liv. Nu, 36 år senare, står vi inför hotet att den omläggning av svensk utrikes- och säkerhetspolitik som skett skall fullbordas med ett svenskt medlemskap i Nato.

Flera socialdemokratiska organisationer, tidigare ministrar och enskilda personer inom det socialdemokratiska partiets styrelse motsätter sig ett svenskt Nato-medlemskap – all heder åt dem!

Men i partistyrelsen finns också personer som, i samarbete med de borgerliga partierna och ledare för Sveriges militärindustriella komplex, utnyttjar kriget i Ukraina till att försöka forcera in Sverige i krigsorganisationen Nato. Detta gör de när världen står inför den största risken sedan Kubakrisen att ett världskrig skall bryta ut.

Ni gör detta i strid mot den senaste socialdemokratiska partikongressen, som tydligt beslutade om linjen – Nej till svenskt Natomedlemskap. Ni nekar svenska folket att få rösta om frågan. Ni försöker forcera fram ett beslut som har historiska dimensioner. Detta är ett svek, inte bara mot det socialdemokratiska partiets medlemmar utan också mot hela svenska folket.

Besinna er! Neutralitet och alliansfrihet har lyckats hålla oss utanför två världskrig!

 

Nej till ett svenskt Natomedlemskap!