USA:s Fredsråd: Ställföreträdande krig mot Ukraina

Konflikten i Ukraina går in i sin tredje månad och sannolikheten för en förhandlingsfred har blivit mer och mer avlägsen. I detta ställföreträdande krig använder sig USA av Ukrainas folk för att dödligt skada Ryssland. De som tjänar på detta krig får stor utdelning, men de  mest sårbara lider: Ukrainas civilbefolkning och i vidare mening det arbetande folket internationellt i allmänhet och folket på södra halvklotet i synnerhet.

När Sovjetunionen upplöstes 1991 förväntade man att det skulle avsluta det första kalla kriget och hotet om ett förintande kärnvapenkrig skulle upphöra. I stället har världens kvarvarande stormakt fortsatt sitt krav på en total global dominans  och att förhindra att någon potentiell global medtävlare uppstår.

I USA har de utlovade förbättrade levnadsförhållandena efter 1991 i stället utvecklats till  en ständigt ökande militär  expansion som både republikaner och demokrater har stått bakom. USA:s militära budget konsumerar över hälften av den federala budgeten och USA lägger ned 12 gånger mer än Rysslands på militära utgifter.  Kriget i Ukraina har använts för att rättfärdiga kongressens obscena satsning på ytterligare 29 miljarder dollar i krigsstöd. 800 miljoner dollar kommer att gå direkt till Ukraina i form av högteknologiska vapen.

Samtidigt som detta pågår ger kriget i Ukraina en  lämplig ursäkt för den nuvarande administration  att  bryta mot utlovade sociala program som att motverka Covid -spridning, att skriva av studentlåneskulder, gratis skolgång, eller möjligheter till fri sjukvård eller betald  sjukledighet för arbetare. Detta krig har utnyttjats för att uppmuntra fossil produktionen och att stoppa blockeringen av fracking.

En USA-tillverkad konflikt

Ryssland militära intervention kunde ha förhindrats om inte USA under lång tid hade provocerat fram den. USA försåg den fascistinfiltrerade ukrainska armén med militär träning och vapen. Denna armé  har beskjutit  rysktalande områden i Ukraina alltsedan den USA-orkestrerade kuppen 2014.  14.000 människor dog i denna konflikt innan Ryssland intervenerade.

Ryssland  har upprepade gånger krävt respekt för Minskavtalets vapenvila.  2015 skrevs Minsk ll-avtalet under, ett avtal som innehöll förslag  på autonomi för Donbassregionen i östra Ukraina, där majoriteten är rysktalande. Samtidigt fanns där krav på krigsfångstutlämning och att  de tunga vapnen skulle dras tillbaka.

I stället ökade den ukrainska armén sina anfall mot sina egna medborgare trots att fredsavtalen hade undertecknat av representanter för Ukraina tillsammans med Ryssland, utbrytrarrepublikerna (Donetsk, Luhansk)  och OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe).I senare delen av februari ,planerades en fullskalig invasion av den ukrainska armén mot utbrytarrepublikerna, vilket påskyndade den ryska invasionen.

Denna konflikt hade inte kunnat fortsätta utan vapen och underrättelseverksamhet av USA..

Vid ett förhör inför senatens Militärutskott, rapporterade ÖB Mark Milley, att USA och Nato hade försett Ukrainas armé med 60.000  anti-tank och 25.000 anti-aircraft granater. Under de senaste veckorna har Biden administrationen sänt 1,6 miljarder dollar i vapenstöd till Ukraina, som ytterligare spär på  konflikten

Nato – den USA- dominerade globala krigsmaskinen

Helt i motsats till vad de själva deklarerar är Nato ingen defensiv organisation. Dess syfte – allt sedan starten 1949 – har varit att agera som ett instrument för USA:s världsdominans och för  att förhindra alla hot mot USA:s hegemoni. Det var ju därför  Nato inte upplöstes 1991 efter  den  socialistiska Warszawapakten hade upplösts.Trots löften av höga USA-tjänstemän till Michail Gorbatjov  att Nato inte skulle utvidgas , ”inte en tum”,  österut har militärmakten utökats med 15 nya länder. Detta har utgjort ett existentiellt hot mot det kärnvapenbeväpnade Ryssland och är huvudorsaken till den nuvarande militära konflikten i  Ukraina. Nu kommer förmodligen, med hänvisning till denna konflikt, både Sverige och Finland att ingå i Natos medlemslista. Möjligen även Ukraina och Georgien.

Nato är inte en verklig allians.Det är en integrerad imperialistisk armé under direkt USA-kommando. Deltagande stater är bundna att bidra med  en ansenlig summa av dess nationella budget för denna krigsmaskin och att offra sina unga som soldater.  Nato är inte heller i Europas intresse, där USA har utplacerat kärnvapen i Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet, vilket gör dem till omedelbara bombmål om detta kalla krig blir hett;  samma gäller Rumänien och Polen som nu hyser USA:s  missilförsvar mot  Ryssland.

USA vill avskiljaRyssland från Europa genom att beväpna Ukraina

Ukrainakonflikten har inte endast inneburit  att Natomedlemmar ska köpa mera vapen från USA:s krigsindustri  utan det viktigaste är att avskilja Ryssland ekonomiskt från Europa. Nu har man undanröjt en fredlig integrering av Europas handel med Ryssland och dess grannländer. Istället har bland andra Tyskland; mot sina egna ekonomiska intressen, blivit tvingade att  att köpa flytande naturgas från USA i stället för att få gasen från Ryssland via  Nord Stream ll-oljeledningar till en avsevärt lägre  kostnad. Den eventuella fredliga integrationen mellan Ryssland och Europa har nu blivit omintetgjord inför en överskådlig framtid. En sådan integration kunde ha utgjort en potentiell motvikt mot USA:s  världsherravälde.

Att avskilja Ryssland från Europa har varit USA:s  långsiktiga geopolitiska mål. Dessutom bör vi nu glömma deras löften om att upprätta rimliga förbindelser med Kuba eller att förhandla med Nordkorea om en  kärnvapenfri zon.

Att militarisera Ukraina, som en del av Nato , är nyckeln till  att ”överanstränga” Ryssland, enligt världens största tankesmedja, Rand Corporation,  d.v.s. att  ”överanstränga och skapa obalans i Ryssland”. Detta har planerats sedan länge av bland andra Zbigniew Brzezinski, president Carters och president Obamas´s rådgivare. Detta  innebar att arrangera händelser som skulle  pressa Ryssland till ett militärt  ingripande. 

På grund av ovan uppräknade skäl, har USAs regering sett till att fånga Ryssland i en fälla i Ukrainakonflikten och  uppmuntrar och eldar på Ukraina samtidigt för att förlänga kriget. Ukrainas händer är bakbundna eftersom de omöjligen kan förhandla om en lösning  av konflikten utan tillåtelse  av USA, vilket  knappast kommer att hända.

Globala konsekvenser

Konfliktens konsekvenser och  sanktioner mot Ryssland, av USA och dess allierade, har varit ödesdigra  och förorsakat brist på mat och bränsle på global nivå och ökade levnadskostnaderna  har främst drabbat dem som är mest  sårbara. 

Klimatkaoset, den pågående pandemin, och inflationen har förvärrats av denna konflikt .I ställlet för internationell solidaritet och samarbete för att gå emot dessa hot har det motsatta inträffat med globalt sönderfall som en av följderna. USA hotar nu med sanktioner mot länder som t.ex. Kina och Indien, där 35% av världens befolkning lever, om de inte skär av de ekonomiska kontakterna med Ryssland. Pakistan fick nyligen uppleva en USA- styrd kupp för att de bibehållit  vänskapliga förbindelser med Ryssland.

Upprop för fred

Inför USA:s  imperialistiska hot  om att förlänga detta ställföreträdande krig för att  försvaga Ryssland är rösterna för fred ofattbart svaga. Liberalerna i USA stöder det demokratiska partiet som är ovilligt att ta en principiell ståndpunkt för fred i Ukraina. De kräver hellre att Putin ska avsättas och  straffar ryssarna  för  deras  överträdelser. Liberalerna var snabba att peka på fascistspöket  när det kunde användas mot president Trump men nu visar de mycket liten oro över den tydliga fascismen  i Ukraina. 

Den yttersta högerns återkomst i USA är direkt kopplat till liberalernas kapitulation inför den nyliberala misslyckade agendan (parat med en omfamning av de konservativas hållning i utrikes relationer) vilket har alienerat och straffat  många arbetare  som tidigare stödde de liberala och socialdemokratiska alternativen.

Republikanerna, som står inför ett kongressval, har en taktik att yrka på en ännu mer kritisk hållning mot Ryssland. Samtidigt har massmedia  sett till att de som har  en annan syn än den imperialistiska  beskrivningen, suddats ut från media, och den enda syn som USA:s allmänhet har tillgång till  är en ständig ström av russofobi.

Inte ens vänstern har kunnat enas om en fredsplattform. Några anser att det helt enkelt är en konflikt  mellan  de imperialistiska  rivalerna det kapitalistiska USA och det kapitalistiska Ryssland och framför allt en konflikt om naturresurserna där arbetarklassen inte har några intressen. Det ligger något i detta men  då förbiser man den större bilden i synnerhet den destruktiva påverkan som Natos  framgångar i Ukraina kommer att ha på vanliga arbetare över hela världen

Med tagande av de ovan sagda i beaktande, återupprepar USA:s Fredsråd sitt uttalande från den 24 mars 2022 och kräver ett snabbt slut på våldet och en fredlig lösning genom förhandlingar. Analytiker över hela det politiks spektrat håller med om att världen aldrig varit så nära  en kärnvapenkatastrof som nu.

Vi uppmanar Bidenadministrationen att upphöra med att  lägga  bränsle på elden  och förlänga  kriget  genom att sända vapen för  miljarder dollar till Ukraina. Det är dags att ge pengar till de mänskliga  behov som helt bortses ifrån – i stället  för att föra imperialistiska krig mot  andra länder.

USA:s Fredsråd, 10 maj 2022

Översättning: Agneta Norberg