Fira USA:s nationaldag med 4 juli kommittén!

PROGRAM 4 Juli 2022

 • 16.05 Välkomna! Om 4 juli, Anita Persson, 4-julikommitten
 • 16.10, Jan Hammarlund
 • 16.20 USA, Krigarnationen
  Sveriges Fredsråd, Hans Öhrn
 • 16.25 Det expansionistiska USA och hotet mot världsfreden
  FiB Kulturfront, Christer Lundgren
 • 16.30 Jan Hammarlund 
 • 16.40 USA:s 50-åriga utsvältningblockad mot Kuba.
  Svensk-Kubanska Föreningen, Eva Björklund,
 • 16.45 USA vill ha in Sverige i Nato
  Nej till Nato, Ulf Sparrbåge
 • 16.50 USA fängslar det fria ordet
  Stödkommittén för Julian Assange, Sigyn Meder, Håkan Julander
 • 17.00 USA:s proxykrig mot Jemen.
  Jemensolidariet, Ulf Sandmark
 • 17.05 USA:s dominans av FN,
  Agneta Norberg, fredsaktivist.
 • 17. 10 Latinamerikanska toner
  Beatriz Piñeda. 
 • 17.20 USA förödelse av Irak fortsätter.
  Iraksolidaritet, Sigyn Meder
 • 17.25 Turkiet och USA hotar Syrien.
  Föreningen Syriensolidaritet.
 • 17.30 Latinamerikanska toner
  Beatriz Piñeda.
  17.45 USA-imperialismen i Latinamerika, nätverket Resocal, Fredy Ramos.
  17.50 Venezuela, USA:s blockad & politik, Martin Lööf
 • 17.55 Anita Tack och slut, Vi ses om ett år igen!

På USA:s nationaldag den 4 juli uppmärksammar vi USA:s uppenbara, massiva krigsförbrytelser. Vi lever i en extremt farlig tid. Den rika
västvärlden tar inte avstånd från den enda supermaktens brott, utan vänder kritiken mot Kina och
Ryssland som sätter gränser för USA:s världsherravälde, och framställer dessa länder som det stora hotet.
USA:s globala avlyssning, desinformation, manipulation och förföljelse av dem som, liksom Julian
Assange och Chelsea Manning, avslöjar dem, är ett
allvarligt hot mot rättssäkerhet, yttrandefrihet och demokrati.
Efter millennieskiftet har USA invaderat Irak, flygbombat Jugoslavien och Libyen, fört krig i Afghanistan, finansierat opposition och beväpnade terrorgrupper som al-Qaida och IS i syfte att krossa de
arabiska nationalstaterna. Stödet till terrorister är väl
belagt genom uttalanden av ledande politiker och militärer och kritiseras också rätteligen i medier i USA,
medan svenska medier tiger. Senast är det USA:s stöd
till Israels massiva terrorbombningar av Syrien och
mot palestinska områden i Israel, som klarat sig utan
kritik.
Även om USA:s ställning har försvagats av den
ekonomiska krisen och moraliskt av krigsbrotten och
ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper, stöd till Saudiarabiens krig i Jemen, Israels folkmordspolitik och uppsägningen av kärnvapenavtalet,
förblir Sveriges regering USA trogen.
Detta har blivit än mer uppenbart efter Rysslands
invasion av Ukraina, ett brott mot folkrätten framprovocerat av krigsalliansen Natos expansion i Europa
och åtta år av krig mot den ryska befolkningen i Donetsk och Lugansk. Frankrike och Tyskland bidrog
till en fredsöverenskommelse som FN:s säkerhetsråd
ställde sig bakom, men som aldrig genomfördes därför att extrema nationalistgrupper uppmuntrade av
USA och övriga västmakter ville driva Ukraina till
krig med Ryssland. Detta krig har kraftigt försämrat världsläget. Oviljan till dialog och kompromisser
ökar påtagligt risken för ett förödande kärnvapenkrig.
USA har pressat många länder, inte minst i Europa,
att införa hårda sanktioner mot Ryssland, sanktioner
som enbart det militärindustriella komplexet främst i
USA tjänar på, medan folken i alla länder är förlorarna. Sanktionerna hotar hela världsekonomin. Massiva
vapenleveranser till Ukraina från många västländer
borgar för att kriget i Ukraina kan bli långvarigt, vilket
makthavarna i USA hela tiden önskat. Även Sverige
levererar vapen till Ukraina och svenska politiker har
begravt en 200-årig fredstradition, övergett alliansfriheten och sökt medlemskap i krigsalliansen Nato.
Även om Rysslands militära ingripande i Ukraina
är ett brott mot folkrätten, kan det inte mäta sig med
USA:s folkrättsbrott i världen. Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen, Jugoslavien, Palestina, Chile, Panama och
Nicaragua är några av de länder där USA har begått
eller stött folkrättsbrott via ombud. Syrien kunde med
stöd av Ryssland avvärja regimskifte i krig mot olika
USA-stödda terroristorganisationer. I ökad utsträckning driver USA hård, folkrättsvidrig ekonomisk
krigföring bland annat med sanktioner förutom mot
Kuba, Venezuela och Nordkorea, nu även mot Syrien,
Iran och Jemen. Men USA:s politik kan inte kväva
folkens strävan efter fred och frihet. Världsmakten
undergrävdes av de latinamerikanska och karibiska
folkens frigörelse i början av tjugohundratalet med ett
eget förbund av självständiga stater, utan USA.
Rysslands och Kinas framväxt som ekonomiska
världsmakter har utmanat USA, som försöker dra
in alla gränsstater i sitt välde. Finland och Sverige
har stegvis förts närmare Nato med återkommande
krigsövningar, vartannat år i Norrland med Arctic
4 juli – den enda supermaktens nationaldag
Challenge Exercises över 100 stridsflygplan, 3 000
trupp och AWACS flygande spioncentraler. Och i juni
den årliga stora USA-ledda marinövningen Baltops
med Östersjöländerna. Nu har USA fått som de ville
– Sverige och Finland vill gå med i Nato.
USA/Nato stärker inringningen av Ryssland, Kina
och hela eurasiatiska världsdelen. I Ostasien stärks
de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore,
Australien och nära nog ständiga krigsövningar – i
luften, till havs och på land. USA/Nato har dragit med
Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Statskuppen mot folkvalda presidenten i Ukraina 2014 samt den efterföljande
konflikten ingår i detta sammanhang. Liksom krav på
att få använda Gotland som avskjutningsramp mot
Ryssland i ”försvar för de baltiska länderna”. I Afrika
har USA militärbaser i nästan alla länder.
Sverige och Finland har nu drivits allt längre in i
USA:s och Natos famn. Svenska försvarets radioanstalt FRA har blivit en viktig allierad i USA:s krigföring. Och med värdlandsavtalet kan USA/Nato från
Sverige på egen hand angripa tredje land och föra in
kärnvapen. Denna möjlighet förstärks med svenskt
Nato-medlemskap och ökar risken för krig mot Sverige och från Sverige. USA har ensidigt sagt upp viktiga kärnvapenavtal och försöker hindra att Sverige
och andra länder skriver på FN:s kärnvapenförbud.
IMF, Världsbanken, WTO – kontrollerade av USA
som ensam har vetorätt – som stöds av EU – har drivit
skuldsatta länder till undergång i Tredje världen och
i Europa med Grekland och Ukraina som varnande
exempel. IMF:s politik främjar USA:s strävan efter
kontroll över råvarorna. De fattiga staternas möjligheter att driva självständig politik, kontrollera naturtillgångar och begränsa de transnationella bolagens
rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden
blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling.
4-julikommittén 2022
Stöd solidaritetsrörelsens paroller:
· Nej till Nato i Sverige! Hävda FN:s förbud mot
kärnvapen!
· Stoppa USA:s/Natos krigsupptrappning och USA:s
raketbaser i andra länder!
· Stoppa USA imperialismens ”humanitära” interventioner!
· Fördöm USA:s krigsbrott, brott mot folkrätten och
de mänskliga rättigheterna!
· Fördöm USA:s blockad mot Kuba och omstörtande
verksamhet i Latinamerika!
· Lämna Venezuela och Nicaragua i fred!
· Fördöm USA:s folkmord i Jemen
· Fördöm USA-stödd terrorism i Syrien
· För alla länders okränkbarhet & alla folks självbestämmande!
· För en ny ekonomisk och social världsordning
· För folkens rätt till egna resurser & naturtillgångar
· För ett aktivt & demokratiskt FN,
· För ett fritt Palestina!
Manifestation 4 juli på Stortorget Gamla Stan för några år sedan.
Möt upp på Medborgarplatsen
Måndag 4 juli kl. 16-18
Tal, musik & sång!