Resocal:  Varför säger vi nej till Nato?

Solidaritetsnätverket för Latinamerika ansluter sig till det protestrop som i dag gror och spirar i alla världsdelar och i kör säger vi och kräver NEJ TILL Nato!

Anledningen är att denna organisation, Nato, sedan den grundades, den 4 april 1948, inte har varit ett instrument för fred, utan tvärtom, har den varit och är, ett instrument för underutveckling, slaveri, destabilisering av nationer och statskupper.

Det är imperiets verktyg för lögner och krig för att underkuva nationerna.

Imperiet och dess europeiska marionetter hotar och attackerar folken, samtidigt som de använder sin berättelse om att det är andra länder som hotar dem, precis som de i dag vill sälja oss lögnen att de känner sig attackerade av Ryssland, Kina, Kuba eller Nicaragua.

Kamrater!

Vem invaderade och delade Jugoslavien?

Vem invaderade Afghanistan och dödade mer än 31 000 civila för att kunna plundra Afghanistan och dess energi?

Nato genomförde operationen ”Allied Force” mot Jugoslavien 1999 och fick Slobodan Milocevic fängslas och dö! 

I denna aktion tvingades delta i luftangrepp (med 600 flygplan) tretton länder och bombades dagligen, Kosovo, Serbien, Montenegro och dödade mer än 1 500 civila.

Och vad händer med Irak! , I mars 2003 inleddes ett nytt Natokrig, ”Minns ni Colling Powell, Storbritanniens premiärminister Tony Blair? De sade efteråt att de hade fel (!) men vad de inte sade var att syftet var inget annat än att kontrollera oljeområdena och säkra energiförsörjningen för att uppfylla deras mål: att genom plundring roffa sig Iraks rikedomar! 

Precis som i Jugoslavien agerade USA tillsammans med brittiska styrkor utan något FN-mandat, och antalet irakier som dödades av dessa djävulska ”så kallade fredsbevarande styrkor” uppgick till över 460 000 irakier.

Den 27 juni 1954 störtades Guatemalas president Juan Jacobo Árbenz Guzmán genom en statskupp som leddes av den amerikanska regeringen, sponsrades av United Fruit Company och genomfördes av CIA.

Vänner, vänner, låt oss inte bli lurade!

Vem skapade den afrikanska slaverhandeln och marknaden mellan 1600 och 1800?

Vilka har koloniserat, underutvecklat och plundrat Afrikas resurser?

Vem har invaderat och destabiliserat Libyen, Somalia, Kongo, Burkina Faso, Egypten, Sydafrika och Latinamerika?

Vem upprätthåller den kriminella blockaden mot Kuba i mer än 60 år?

Vem dödade Patrice Lumumba?

Vem dödade Malcolm X från Black Panther?

Vem dödade Martin Luther King Jr?

Vem dödade Muammar Al ’Gaddafi i Libyen?

Vem mördade Salvador Allende i Chile den 11 september 1973?

Vem dödade Omar Torrijos i Panama?

Listan är lång i historien kamrater! 

Det har inte varit Ryssland, Kina, Kuba eller Nicaragua!

Och vem var det som den 17 mars 2011, under förevändning att skydda det civila samhället i Libyen, i FN:s säkerhetsråd antog en resolution som gav medlemsstaterna tillstånd att invadera Libyen? Det var Frankrike, Storbritannien och 18 andra länder vars mål var att störta Muammar Gaddafis regering, men det var Ryssland och Kina som anklagade Nato för att tolka FN-resolutionen på ett arbiträrt sätt. Det var tydligt att denna utländska militära intervention syftade till att plundra, att stjäla oljan från det libyska folket.

Låt oss säga det en gång för alla: det är USA och dess väpnade flygel Nato, som är hotet mot freden, den internationella gendarmen som i dag har för avsikt att förvandla Europeiska unionen till sina marionetter och kasta oss in i en förintelse och förstörelse av planeten och den mänskliga arten!

Nato är USA:s och dess allierades väpnade styrkor, Nato är hotet om massförstörelse för folken, för planeten!

Vi låter oss inte luras, vi har ingen tid att förlora, vi är rationella och mogna varelser, därför förespråkar vi fred för välfärd och utveckling av produktivkrafterna, dvs. alla vi som arbetar hederligt och vill ha broderskap mellan folken, det är därför vi säger:

NEJ TILL KRIG! NEJ TILL NATO!

JA TILL FRED! 

DEN FÖRENADE FOLKET KOMMER ALDRIG ATT BESEGRAS!

RESOCAL, Stockholm 4 juli 2022 

Tal vid 4-julikommitténs möte på Meborgarplatsen, Stockholm, 4 juli 2022