Om utsvältningsblockad och USA:s krig mot mänskligheten

Hej alla ståndaktiga antiimperialister på årets 4 julimöte det 42:e i ordningen mot USA:s krig mot mänskligheten.

USA;s krig mot Vietnam och Kampuchea fick en hel ungdomsgeneration i västvärlden att engagera sig i solidaritet med folken i Indokina. Och jubla när USA:s soldater efter vietnamesernas sensationella seger, hals över huvud slogs för att ta sig upp på flygplan och fartyg hem till USA.

I Stockholm firade i Vietnamrörelsen segern på ett fullpackat segerjubelmöte på Sergels Torg den 4 juli 1975. Åren efter tog vi i vänsterpartiets internationella utskott i Stockholm över och inledde traditionen med 4 juli -manifestationer varje år mot USAs krig världen över, Och när Vs intresse slocknade, tog Svensk Kubanska föreningen över, och har nu fört över facklan till Sveriges Fredsråd, I en annan tid, ett annat krig, USAs krig mot mänskligheten, folken i Asien, Afrika och Latinamerika. Nu även med Sverige som allierad.

USA:s utsvältningsblockad mot Kuba, har pågått sedan 1961, då kubanerna med Fidel Castro i ledningen slagit ner USA:s invasionsförsök i Grisbukten

Eva Björklund

Eva Björklund

Två år efter att kubanernas 26-julirörelse störtat USA-lakejen Batista. Han och lakejregeringen strömmade till kajen och färjan över till Miami.

USA övergick till ekonomisk krigföring, en kriminell utsvältningsblockad, en utstuderad grymhet som fortfarande efter 60 år pågår med full kraft, och årligen fördömts av alla länder i FNs Generalförsamling för att grovt strida mot Internationell rätt. Alla utom USA och Israel,

USA struntar fullständigt i FNs Generalförsamling, svenska medier håller tyst, och när den ryska livlinan nu är upptagen med annat har USA med utstuderad grymhet slagit till stenhårt mot Kubas 11,3 miljoner invånare, och försatt landet i djup ekonomisk kris.

Internationella massmedia, som de svenska troget följer, osynliggör eller förminskar USAs blockad och lägger skulden för bristen på mat och andra förnödenheter på en påstådd förtryckarregering. Men om USA trots 45 års utsvältningsblockad inte lyckats,

är det inte dags att lämna kubanerna i fred? slippa Världssamfundets ständiga fördömanden och den kostnad blockaden innebär för USA?

Verkningarna av USAs blockadåtgärder mot Kuba är ofantliga. De kostar Kuba årligen över 5 000 miljoner US$, ca 14 miljoner om dagen, för Kubas 11,3 miljoner invånare.

Under pandemin trodde USA på Covidpandemin som en allierad i kampen mot Kuba, som skulle medverka till ökat kritik och uppror, och skärpte utsvältningsblockaden mot Kuba för att med Covid få kubanerna på knä.

 

Men Kuba är en framstående vetenskaplig forskningsnation och tog fram 5 vacciner för vuxna och barn, och vaccinerade alla med sitt enastående husläkarsystem med regelbundna hembesök, de pressade ner antalet smittade, sjuka och avlidna till internationellt låg nivå.

I USA:s 60-åriga krig mot Kuba varierar formerna, liksom budbärarna och utförarna, men USA:s budskap är detsamma, Förgör Kubas Revolution!

Nu på 2000-talet bedriver USA en cyberkampanj för att hetsa till uppror i Kuba, stöttad med US$ och internationellt dominerande massmedia. Det orsakar stora problem för Kuba, men kubanernas överväldigande flertal överflyglar alla USAs kampanjer och pengar.

Leve Kubas enastående folk, Bryt blockaden.

Eva Björklund, tal vid 4-julikommitténs möte på Medborgarplatsen, Stockholm 2022.