Beklämmande att Sverige stöder USA i Irak

Den svenska campen i Irak
Den svenska campen i Irak Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

USA/Natos nya strategiska koncept bekräftat i Madrid innebär fortsatt kamp mot terrorismen när det gäller Irak och Mellanöstern.

Natos speciella mission för Irak upprättades i augusti 2018 och har expanderat årligen sedan dess. 500 militärer ska utökas till 4000. Den är en del av USA:s internationella koalition och underlättar för USA kostnadsmässigt och militärt. USA beräknas ha 2500 militärer i Irak. Dessutom ett antal kontraktsanställda och baser i grannländerna. Natomissionens nye italienske chef Giovanni Iannucc undertecknade 27 juni ett ”Memorandum of Understanding” som åter understryker hur Nato ska träna Iraks väpnade styrkor. USA:s angrepp på Irak innebar total förstörelse av landets institutioner med undantag för oljedepartementet, förstörelse av klimat och miljö med hjälp av kemiska massförstörelsevapen. Användning av uran-och andra kemiska vapen har lett till starkt ökande antal cancersjukdomar och ett stort antal nyfödda med fruktansvärda missbildningar. USA förstörde Iraks väl ansedda sjukvård och utbildning. Det är svårt och dyrt att skaffa nödvändig medicinsk hjälp. Iraks olika korrupta klientregimer med inflytande från USA och proiranska miliser har på inget sätt återuppbyggt landet eller återupprättat institutionerna. Irak är en havererad stat och kriser avlöser varandra. Temperaturerna överstiger 50 grader Celsius och sandstormar härjar bland den allt fattigare befolkningen. Det är katastrof. Baser där USA-militärer finns och USA-konvojer angrips regelbundet med missiler och raketer. Situationen är mycket labil. Det är beklämmande att Sverige fortsätter att stödja USA-koalitionen och Natomissionen. Parlamentsval ägde rum 10 oktober förra året med rekordlågt valdeltagande. Irak har fortfarande ingen president och ingen premiärminister.

Irak som tidigare exporterade, olja, gas, oljeprodukter och vete, importerar nu gas och oljeprodukter. Utländska bolag kontrollerar stora delar av oljan som med stolthet nationaliserades för 50 år sedan. Irak ligger strategiskt i Mellanöstern. Tillsammans har Irak och länderna i Mellanöstern världens största oljereserver och 20% av världens olja passerar genom Hormuzsundet.

Sveriges regering har beslutat ett femårigt utvecklingssamarbete med Irak. Sverige ska bidra till en fredlig, demokratisk, och hållbar utveckling i Irak, heter det. Ska Sverige lyckas åtminstone med en del av sin uppgift, som är mycket svår i ett helt förstört land? Ett Sverige, som samtidigt stöder USA-koalitionen, ansvarig för förstörelsen?

Den amerikanska invasionen öppnade dörrarna för miliser och politisk korruption av alla slag. All förändring försvåras. Trots uppror år 2019 då det irakiska folket krävde rättvisa, ett slut på korruption och en regering för Iraks folk och trots återkommande protestvågor. Dessa slås ner med våld. 800 irakier har dödats sedan 1 oktober 2019 på grund av korrupta och våldsamma politiker som skyddas av sina miliser. Ingen ställs inför rätta för dessa mord. Det irakiska folket lider idag av svår arbetslöshet, ökande fattigdom och en förstörd miljö. De korrupta regeringarna löser inga problem, den förstörda infrastrukturen byggs inte upp. Ökenspridning hotar hela landet på grund av turkiska dammar, ändring av flodloppen inifrån Iran och krigens förödande påverkan. Livet i de två historiska floderna Tigris och Eufrats håller på att dö ut. Iraks träskmarker är skyddade i Unescos världsarvslista, men riskerar förstörelse. Irakiska regeringen är inkapabel att rädda Iraks jordbruk. Den oerhörda torkan orsakar sandstormar som kvävde hundra personer i maj och juni i år. Att låta floderna åter flyta i deras naturliga flöde skulle underlätta jordbruket och förbättra livet för många, men Iraks regeringar kontrollerar inte landet och klarar inte av att förhandla med grannländerna för Iraks bästa. Det irakiska folket uttrycker i protester och demonstrationer och genom rekordlågt valdeltagande sitt missnöje och sin vilja till verkligt nationellt oberoende och frihet från utländska intressen. Dessa strävanden bör Sverige stödja i alla internationella sammanhang. Alla ansvariga för krigsbrott bör dömas i en modern Nürnbergrättegång!

USA och alla främmande makter måste dra tillbaka sina trupper! Sverige, ta hem all svensk militär!

Sigyn Meder, IrakSolidaritet

Atia Salam, ordf. Bagdad Kultur och teaterförening i Sverige