Stoppa kriget!

Image by Tayeb MEZAHDIA from Pixabay

Finns större misstag än politiska beslut som leder till krig? Knappast. Sveriges politiska ledning har lyckats övertyga befolkningen att Ryssland, utan några som helst rationella skäl, invaderat Ukraina. De är ute efter att utvidga sitt rike och inta närliggande länder.

Man tycker att de minst begåvade skulle inse falskheten i påståendet, men Icke. Att värja sig mot den intensiva västpropagandan i all media är i stort sett omöjligt. Alla blir till slut propagandans offer, politiker, de intellektuella, miljögrupper, kristna, filosofer och ledarskribenter. Alla sjunger till slut samma visa: Ryssland är ond och måste besegras i grunden, helst upphöra att existera. Kosta vad det kosta vill.

Beroende av de beslut som Sverige vidtagit blir vi indragen i ett krig, förr eller senare; om nuvarande eskalering fortsätter.

Tanken att väst ska besegra Ryssland i ett fullskaligt krig borde inte kunna komma från friska hjärnor, men tycks egendomligt nog göra det. Har man beräknat kostnaden i form av materiell förstörelse och förlorade människoliv för den dårskapen? Vi riskerar att få ett tredje världskrig då atombomber används och Domedagsklockan slår 12.

Finns då ett alternativ? Vi måste inse verkligheten, att Ryssland har sina skäl. Låt oss moget granska och redovisa dem efter samtal mellan seriösa och vuxna människor på båda sidor av konflikten. Vi måste grundligt undersöka vad som krävs för att stoppa kriget. Den barnsliga retorik som idag används för att på avstånd kommunicera med Ryssland är ovärdig och oansvarig. Under tiden borde länder som känner genuint ansvar för utvecklingen (det finns några) omedelbart och högröstat kräva eldupphör, samt stoppa alla vapenleveranser till Ukraina.

LARS ÖRN