USA behöver överge sina imperiedrömmar

Om USA:s inte överger sina imperiedrömmar  och endast intresserar sig för Latinamerikas resurser och inte för dess folk, ser framtiden dyster ut. Det är först när USA ger upp sina önskedrömmar om ett imperium och erkänner den nya multipolära världen som USA:s  folk och världen kan se fram emot en ljusare och säkrare framtid, skriver  Maria Paez Victor och Nino Pagliccia.

Läs mer hos Svensk-Kubanska föreningen.