Att kämpa för freden är människans allra heligaste plikt

Den 12 september 2016 mötes påven Franciskus och den rysk-ortodoxa kyrkans ledare patriarken Kirill. Det var första gången någonsin som den västliga och den östliga kyrkans mäktigaste män träffades. Mötet beskrevs som ett försök – efter tusen år av schism – till närmande mellan kyrkorna för att tillsammans arbeta för freden. Mötesplatsen var noga vald – Havanna på Kuba. Ett neutralt land långt från den kontinent de där de båda kyrkoledarna själva var verksamma och den kontinent från vilket så många krig har utgått och utspelats.

Efter mötet gjorde Kubas mångårige ledare följande reflektion.

“Tyvärr har nästan alla religioner varit tvungna att beklaga den destruktiva förekomsten av krig och deras fruktansvärda konsekvenser. De har fått ägna sin största energi åt dessa uppgifter. Den utomordentliga betydelsen av mötet mellan påven Franciskus och Hans Helighet Kirril i Havanna är att det har väckt hopp hos världens folk.

Fred har varit mänsklighetens gyllene dröm och folkens önskan genom historien. Tusentals kärnvapen hänger över mänsklighetens huvuden. Att förhindra de mest brutala krig som kunde inledas har utan tvekan varit det grundläggande syftet med ansträngningarna från religiösa ledare för kyrkor som leds av män som påven Franciskus, Pontifex Maximus för den romersk-katolska kyrkan och hans helighet Kirilll, patriark av Moskva och hela Ryssland.

Att kämpa för fred är den heligaste plikten för alla människor, oavsett religion eller födelseland, oavsett hudfärg, vuxen eller tonåring.”

Fidel Castro Ruz