Frige Julian Assange!

ONSDAG 3 MAJ 2023 KL. 16:30–17:30

Pressfrihetens dag! Frige Julian Assange! Försvara press-och yttrandefriheten och vår rätt att veta!

Odenplan.

Arrangörer: Stödkommittén för Julian Assange, Folket i Bild/Kulturfront Stockholm

Stefan Lindgrens tal

Flera har talat om Julian Assange och försvaret för honom som journalist och visselblåsare. Det faktum att han hotas av 175 år i fängelse är inte ett tomt hot. Man tror kanske att långa fängelsestraff hör medeltiden till. Nej, de längsta har suttits av på 1900-talet. En rad fångar i USA – två i Australien – har avtjänat 60 och 70-åriga straff. Medeltiden var inte då, den är nu.

Assange är inte heller den förste visselblåsaren som hotats med drakoniska straff. 1971 publicerade New York Times Pentagonpappren som visade att det amerikanska folket hade lurats in i Vietnamkriget. Visselblåsaren Daniel Ellsberg hotades med åtal för sammansvärjning, spionage och stöld av regeringsdokument med 115 år i fängelse, endast slumpen räddade honom. President Nixons försök att misskreditera Ellsberg avslöjades i samband med Watergate, och Ellsberg gick fri.

Nära 50 år senare har han skrivit en avslöjande bok på grundval av vad han fick veta som ung planerare av kärnvapenkrig. Det är skakande läsning. Där får man veta t ex att den nya Natomedlemmen Finland skulle utplånas från jordens yta om Pentagons planer verkställdes och ubåtshamnarna i Finska viken slogs ut med kärnvapen. Ni som inte läst boken, gör det. (via www.gerundium.se eller Internetbokhandlare).

En lång rad visselblåsare – Chelsea Manning, Edward Snowden och Julian Assange – följde i Ellsbergs fotspår och har gjort mänskligheten stora tjänster. Det talas alldeles för lite om nyttan de gjort.

I Sverige har vi åtminstone två betydande visselblåsare förutom den som nämndes av Arne Ruth: Ingvar Bratt som 1985 avslöjade Bofors olagliga vapenhandel. Det ledde till en lag, Lex Bratt, som gör det lagligt att avslöja företagshemligheter om begångna brott. Håkan Isacsson var till det yttre en tillbakadragen tjänsteman, men utrustad med en guldvåg till samvete. Han läckte det som blev IB  skandalen. Den visade hur militären i Sverige spionerar på folket och för sin egen utrikespolitik. Han fick 12 månader i fängelse och dog sedan bara 58 år gammal. Det måste vi också tala mer om, över huvud taget behöver vi fler visselblåsare. Fler sanningsälskare som Assange. Fler j 1i ster om gör sitt jobb istället för att vara husbondens röst.

Utan ”läckor” och visselblåsare hade vi inte fått veta någonting om krigen i Irak, Afghanistan och nu Ukraina. Men frågan är om inte Pentagon håller på att lära sig hur de ska stoppa även denna möjlighet.  Den senaste läckan av några dokument i en begränsad grupp med några tiotals deltagare, dränktes snabbt i en flod av dokument med helt motstridiga uppgifter.  Så vad ska 21-årige Jack Teixeira (uttalas Tejtjéjra), nationalgardisten som greps misstänkt för att ha läckt hundratals hemliga försvarsdokument, egentligen straffas för?  Han har åtalats i en domstol i Boston på två punkter enligt spionagelagen och Pentagon kräver minst 10 års fängelse på vardera.

Åtalet hänvisar bara till ett enda dokument, om statusen för den ryska invasionen av Ukraina. Oklart om detta skett för att åklagarsidan ska slippa ta ställning till äktheten i hundratalet andra ”läckta” dokument eller om flera dokument kommer att lämnas in senare under rättegången.  Under alla förhållanden har ”rättvisan” kopplat ett järngrepp om unge Teixieira, som utifrån att döma är en mycket välinformerad och idealistisk ung man. INGEN människa med både hjärta och hjärna kan undgå att reagera mot hur Biden-administrationens cyniskt anlagt och nu häller bränsle på den ukrainska brasan.

När Teixieira fördes ut ur domstolen på första rättegångsdagen ropade hans far, som också är militär: ”Jag älskar dig, Jack.” Teixeira

 svarade: ”Jag älskar dig, pappa.”