Vår vision är en värld utan krig, utan krigsallianser och utan svält

NATOMOTSTÅNDARE, FREDSVÄNNER, världen befinner sig i ett uselt tillstånd. Krig och förtryck finns på varje kontinent. Minst 50 väpnade konflikter och krig pågår just nu runt om i världen. Medan det på vissa konfliktställen syns en ljusning härskar rena krigsgalningar och styr debatten och gör sitt bästa för att undvika fred på andra håll. Ett exempel på det förstnämnda är kriget i Jemen där nu en avlägsen fred åtminstone tycks skymta i fjärran. Detta sedan ett närmande mellan Saudiarabien och Iran har kommit till stånd med hjälp av kinesiska medlare och anses ha förbättrat förutsättningar för fred i Jemen,
Kinas medling har också fått till följd att kriget i Syrien, som pågått i över tio år, och där sannolikt miljontals offer har skördats, kan vara på väg mot ett slut. Syriens grannländer, med Turkiet som beklagligt undantag, har nu tvingats dra tillbaka sitt stöd till de legotrupper som härjat Syrien under så lång tid. Detta banar väg för fred i Syrien.
Två ljuspunkter i en sargad värld.
Ljuspunkternas motsats, det svarta hålet, där inget ljus tillåts sippra ut, finns här, på vår egen kontinent, mitt i Europa. Den kontinent, där två världskrig tidigare har startat. Den kontinent där kolonialismen, rasismen och imperialismen föddes, hotar nu återigen världen. Och världens krav är otvetydiga: sluta kriga, börja förhandla!
Kriget i Ukraina är en konflikt som hade kunnat få sin lösning redan innan den bröt ut. I Minsk-avtalen, som förhandlades fram under flera år, fanns början till ett samförstånd. Förhandlingarna bröt samman och vi har nu fått höra att det bara var skenförhandlingar för att kunna bygga upp Ukrainas militärmakt. Krigsivrare i Europa drev fram en väpnad konflikt som nu riskerar att utvecklas till ett kärnvapenkrig och därmed få globala följder.
Endast handfull länder i världen stöder Rysslands folkrättsbrott i Ukraina, men den stora majoriteten av världens befolkning kräver fred. Från Indien, från Kuba och Brasilien, från Vietnam och Kambodja, från Sydafrika och Kongo hörs ropen: Sluta kriga, börja förhandla! Vi vill inte återigen bära konsekvenserna av er europeiska krigsmani!
Fredsvänner, det är alltså här i vårt eget land vi måste göra vårt arbete. Sverige är tyvärr ett av de mest krigsbenägna länder i Europa just nu. Alva Myrdals, Inga Thorssons och Maj Britt Theorins nedrustnings-Sverige är ett minne blott. Vår drygt 200-åriga alliansfriheten kan snart vara slut och Sverige en medlem av krigsalliansen Nato? Hur kunde de gå så fort?
En förklaring är våra medier, som fullständigt verkar ha gått i spinn. Inte en TV-kanal, inte ett radioprogram, inte en tidning kan man ta del av utan att få krigspropagandan i ansiktet. I TV:s nyhetsprogram sitter storögda studioreportrar och tittar beundrande på män i uniformer med stiliga epåletter, män som får bre ut sig, sprida krigspropaganda och i detalj berätta om hur fantastiskt effektiva deras moderna vapensystem och leopardstridsvagnar är. Med blickar, förnumstiga utrop och gester bekräftar reportrarna att det som sägs är helt sant och väldigt välbalanserat. Inte en kritisk fråga eller avvikande mening får förekomma. Likriktningen är total. Sveriges Television, som vi numera tvingas betala med skattepengar, har förvandlats till vulgär Dumpen-TV i krigspropaganda tjänst, med så kallade undersökande journalister som smyger runt i buskarna.
För säkerhets skull har våra politiker för första gången i modern tid även infört censur i Sverige. Flera utländska nyhetsprogram får du som bor eller vistas i Sverige inte ta del av och göra en egen bedömning av innehållet. Det har politikerna bestämt för dig.
Det är därför kanske inte så konstigt att en majoritet av svenskarna nu verkar stödja ett medlemskap i krigsmaskinen Nato. Trycket har varit extremt hårt. Den fullskaliga krigspropagandan har blandats med det reella hotet att den som har en avvikande mening riskerar att raderas ur offentligheten och karaktärmördas som konspirationsteoretiker, vaccinmotståndare, högerextremist, Putinist eller alltihop på samma gång. Yttrandefriheten sitter trångt i dagens Sverige.
Fredsvänner, vi har ett hårt arbete framför oss för att vända skutan, eller ska jag kanske säga hangarfartyget? Men vi måste. Det finns inget alternativ. För vår vision är rätt. Vår vision är en värld som inte känner till krig, en värld som inte känner till krigsallianser, en värld som inte känner till svält och det ska gälla HELA världen. Det är för övrigt inte bara en vision, det är också vår enda möjlighet.
Därför säger vi:
NEJ TILL NATO! JA TILL ALLIANSFRIHET! NEJ TILL KRIG! JA TILL FRED I UKRAINA!
Hans Öhrn