Krigarnationen och dess drabant

Tal vid anti-imperialistiska 4 julikommitténs manifestation på Medborgarplatsen, Stockholm 230704

Fredsvänner!

Vi samlas här i dag för att “fira” USA:s självständighetsdag, den 4 juli. Men det är inte mycket att fira. USA:s självständighetsdeklaration och grundlag innehåller många vackra ord men den viktigaste rättigheten tycks vara den att få bära vapen.  USA föddes i våld och våld och diktat har alltid varit det viktigaste inslaget i landets utrikespolitik Från bildandet 1776 fram till våra dagar har USA nästan varje dag befunnit sig i krig och sedan 1865, alltid på andra länders territorium. 

Allianserna i alla dessa krig har skiftat men en tidig och pålitlig bundsförvant till USA:s krigspolitik har alltid varit Sverige. Redan 1783 trädde ett avtal mellan USA och Sverige i kraft, Vänskaps- och handelstraktat emellan Hans Maj:t Konungen af Sverige och de Förenta Staterna i Norra Amerika. Sverige var också det första neutrala land som erkände dessa Förenta stater i Norra Amerika.

Relationerna mellan Sverige och USA är alltså av gammalt datum. Men det har varit ett förhållande som mest gynnat USA, som vid flera tillfällen använt sig av det lilla nordiska landet för att främja sina egna intressen.

Så skedde 1801 när USA och Sverige tillsammans bombarderade Tripoli i Nordafrika under det så kallade första barbareskriget. Det slutade med att Sverige tvingades till en ofördelaktig fred med Tripoli medan USA något senare kunde sluta en mycket gynnsam fred på egna villkor. Sverige drog nitlotten och det är frestande att tillägga: som vanligt i det nu snart 250-åriga samarbetet med USA.

“Jag har aldrig under mitt långa politiska liv varit med om ett så underdånigt uppträdande mot stormakten USA som nu.Var finns i dag det ifrågasättande som stimulerar till debatt och eftertanke? En inställsam linje  i de internationella sammanhangen engagerar inte ungdom för politik.Tvärtom är den en fara för en frisk demokrati. Och en fara för att Sverige utan debatt förs in i Nato bakvägen”.

Orden är inte mina. Det är den  förre socialdemokratiske talmannen och försvarsministern Thage G Peterson som framsynt såg varthän de barkade redan 2007 och varnade för Nato.

Och det han varnade för har nu blivit verklighet. Sverige behöver inte Nato för fred, det är Nato som behöver Sverige för krig. Och kriget USA vill ha är det mot Ryssland. Knäfallande och viljelösa politiker i Sverige har fullskaligt accepterat detta. 

USA håller på att förlora sin ledande maktställning i världen och vill nu dra med sig Europa i fallet. USA spränger europeiska gasledningar och militariserar och avindustrialiserar europeiska länder. För Europa är det ett självmordsuppdrag. Och hör och häpna, som ledare för sin europeiska självmordspatrull har USA satt sin lilla nordeuropeiska drabant som så villigt och underdånigt tjänat sin herre under sekel.

 Och i dag, på USA:s nationaldag,  har Sveriges krigsminister Pål Jonsson meddelat att Sveriges krigsmakt ställs under Natos, det vill säga USA:s, befäl. I Washington hyllar och applåderar generalerna sin svenske hovnarr.

  • Fredsvänner i Sverige, ett stort ansvar ligger på oss för att stoppa denna galenskap!
  • Låt oss därför ta på allvar orden i USA:s självständighetsdeklaration och grundlag som säger att när ett styre blivit destruktivt är det folkets rätt att ändra eller avskaffa det!

Hans Öhrn
Ord. Sveriges Fredsråd