Världsfredsrådet om den pågående konflikten i Palestina

Världsfredsrådet uttrycker sin djupa oro över den cirkel av blodsutgjutelser i Palestina och Israel som redan har lett till att hundratals civila på båda sidor har förlorat livet och tusentals har skadats. WPC anser att grundorsaken till denna upptrappning är och förblir den decennierlånga israeliska ockupationen av palestinskt land, bosättningspolitiken, markstöld, muren på Västbanken, den dagliga förnedring, trakasserier och ockupationsregimens dödande av palestinier. de tusentals palestinska fångarna, vägspärrarna, diskrimineringen och berövandet av det palestinska folkets oförytterliga rättigheter till sin egen stat.

Det skulle vara ovist att förvänta sig att den ackumulerade orättvisan och ockupationen inte skulle utlösa och skapa reaktioner från det palestinska folket som med stöd av folkrätten har den legitima rätten att motstå ockupationen. Den nuvarande israeliska regeringen har, liksom alla tidigare regeringear, ytterligare eskalerat provokationerna på Västbanken och i östra Jerusalem och på så sätt förvandlat livet för miljontals palestinier i Gazaremsan till ett liv i ett utomhusfängelse.

Beslutet att avsluta de nuvarande fientligheterna ligger hos den israeliska regeringen, som i stället försöker dra fördel av situationen genom orskiljningslösa bombningar av den palestinska Gazaremsan. Ett tungt ansvar faller också på USA, EU och deras allierade i regionen och världen, som inte bara stöder och erkänner den pågående ockupationen och alla dess handlingar utan också i dag hycklande talar om ”rätten till självförsvar” för Israel”, och provocerande förnekar det palestinska folket den rättigheten. 

Den pågående ockupationen av Palestina gör också Israels regering fientlig mot sitt eget folk (judar och araber). Den nuvarande upptrappningen visar att förnekandet av rätten till självbestämmande för det palestinska folket inte ger utrymme för fred och stabilitet i regionen och särskilt denna stund, där faran för ett regionalt krig föreligger.

WPC upprepar och understryker sitt krav på ett slut på Israels ockupation av  palestinskt land, upprättandet av en oberoende stat, Palestina, inom de gränser som existerade före 4 juni 1967, med östra Jerusalem som huvudstad. Vi kräver frigivning av alla palestinska politiska fångar från israeliska fängelser och rätten att återvända för alla palestinska flyktingar enligt FN:s resolution 194. Ockupation och orättvisa kan inte vara för evigt!

WPC-sekretariatet 8 oktober 2023