Sverige riskerar sitt oberoende för avtal med USA

Pål Jonson Foto: Niklas Forsström/Krigsdepartementet

Med det avtal, Defense Cooperation Agreement (DCA), som krigsminister Pål Jonson skrev under i Washington 5 december i år, riskerar Sverige sitt nationella oberonde. Avtal ger USA stora rättigheter att operera och lagra miltär materiel på svensk territorium utan att svenska myndigheter kan hindra det. Avtalet ger USA tillgång till 17 svenska militärområden i Sverige. Även om USA säger sig respektera den svenska inställningen till kärnvapen har svenska myndigheter inga möjligheter att kontrolla om USA lagrar kärnvapen i Sverige eller förbereder kärnvapenattacker från svensk territorium.

Läs mer på Alliansfriheten.se

Sverige som bas för ”obehindrad” amerikansk militära verksamhet?

DCA-avtalet: USA positionerar sig på svensk mark mot Ryssland