Kolonialkrigens återkomst

Foto: Achim Rödner

Foto: Hans Öhrn

Tal vid Palestinamanifestation i Stockholm, 27 januari 2024 ⇔

I dag, på åminnelsedagen av förintelsen under andra världskriget, fortsätter bomberna att falla över Gaza. Det är ett folkmord, en ny förintelsen som utspelar sig i realtid framför TV-kamror medan delar av världen står bredvid och tittar på. Hur kan denna vår omvärld vara så okänslig, så cynisk när människor dör, majoriteten av dem dessutom barn?
Förklaringen är kolonialkrigens återkomst. Redan när den så kallade upplysningen för många hundra år sedan började lysa i Europa gjorde kolonialländerna upp om hur världen skulle delas – och vilka regler som skulle gälla. När man krigade mot varandra om kolonier skulle det ske enligt nedskrivna regler och med så lite våld som möjligt. Men när det gällde krigen i och mot kolonierna fanns inga regler. Där fanns bara ovärdiga offer, oönskade människor, som stod vägen för den vite mannen och hans börda att civilisera världen. Ju mer den så kallade upplysningen spred sig i Europa, desto brutalare blev krigen i kolonierna och desto tyngre blev den civilisatoriska bördan för kolonisatörerna.
Det är därför inget nytt för en europeiska maktelit att med hög moral och stort folkförakt stå och titta på när ett folkmord pågor. Dubbelmoral, självgodhet och moralism kan rentav sägas vara europeiska dyger. På så sätt har folkmord, efter folkmord, förintelse efter förintesle, staplats på varandra under seklernas gång.

Foto: Hans Öhrn

Det är därför Billström, Kristersson och de andra möjliggörarna i den svenska riksdagen lojt kan stå med händerna i byxfickorna och titta på när bombmatta efter bombmatta rullas ut över Gaza. Med händerna i byxfickorna för att de inte av misstag ska råka applådera. Sånt ser illa ut.

Israel är inget annat än förlängningen av den europeiska kolonialismen i Västasien. I dag ingår denna kolonialism i den västerländska imperialismen som leds av USA. De europeiska länderna fortsätter sin retorik om en civilisatorisk mission men har i praktiken helt underordnat sig USA:s intressen och i flera fall, som Sverige, blivit rena lydstater. För ett tag sedan kallades Pål Jonson, Sveriges krigsminister, till Washington för att skriva under ett avtal som ger USA möjlighet att upprätta egna militärbaser i Sverige. Svenska politiker har gett upp Sveriges suveränitet utan att fråga det svenska folket. Sverige har övergett sin politik att inte skicka kanoner till slagfälten och levererar nu beredvilligt krigsmateriel till Ukraina och kränger vapen till Israel.
I dagens militaristiska Sverige råder censur. Bidrag till fredsorganisationer som en gång instiftades för att öka yttrandefriheten och åsiktsmångfalden dras in för att nu minska yttrandefriheten och inskränka åsiktsmångfalden. Åsiktskorridoren i dagens Sverige är trådsmal. Att vara fredsförespråkare har sina faror. Statliga myndigheter låter före detta säkerhetspoliser från den militära underrättelsetjänsten kartlägga fredsorganisationer och registrerar vilka åsikter medlemmarna har. Är du fredsförespråkare är du per definition Putinkramare,antidemokrat, och antisemit. Därmed är du också ett hot mot Sverige, svenskt försvar och säkerhet.
Sverige har under min livstid blivit ett högerland, utbrast debattören och poeten Göran Greider för ett tag sedan. Det är värre än så, Göran, Sverige har blivit och är nu ett militaristiskt och krigshetsande land med tydliga protofascistiska tendenser.

Bild: CC

Och här förenas våra intressen. Svensk fredsrörelse måste ge sitt fulla stöd till den globala palestinarörelse som nu formas i världen och stöds av de flesta länder utanför bubblan Europa och USA. En seger för det palestinska folket blir också en seger för det svenska folket och ett nederlag för den svenska och internationella militarismen.

Därför säger vi:
Nej till militarism och fascism i Sverige!
Ja till ett fritt självständigt Palestina i Västasien, med samma rättigheter för alla medborgare. En stat, en demokrati!
Hans Öhrn