Sveriges fredsråd/Kvinnor för fred åker till OSSE-konferens i Tromsø 12-14 november

Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges Fredsråd, åker tillsammans med Sylvia Rönn, Kvinnor för fred, som enda representanter för svenska fredsrörelsen till Tromsø 12-14 november för Nordiskt forum för samarbete, mänskliga rättigheter och säkerhet i Arktis och Barentsregionen.

Konferensen arrangeras av svenska OSSE-nätverket i samarbete med Tromsø universitet och Norska Helsingforskommittén.

De tar med sig budskapet:

Demilitarisera arktiska regionen!

Stoppa Natos expansion!

Stoppa olje- och gasprospektering i Arktis!

Spara energi och bygg upp förnybara energikällor!

Klicka på titeln för att läsa mer i skriften The Arctic: A strategic hotspot – The High North in a military/strategic perspective.

Denna kommer Agneta Norberg och Sylvia Rönn att sprida liksom info-häftet från Kiruna konferensen 2013: Norden och Militariseringen av Rymden samt de infoblad om NEAT, Esrange, Drönare och Vardö som Svenska Fredskomittén producerat. Dessutom har Agneta Norberg skrivit ett häfte tillsammans med Eva Björklund – From Flank to Front, som ska distribueras.

Be the first to comment on "Sveriges fredsråd/Kvinnor för fred åker till OSSE-konferens i Tromsø 12-14 november"

Leave a comment