9 oktober: Drönare är dödliga vapen

Demonstration mot drönare 9 oktober 2015
Den 9 oktober på Mynttorget. Agneta Norberg höll i mötet och Kvinnor fred Fred och Svenska Fredskommittén höll i banderollen "Drönare dödar – Drones kill" och delade flygblad.

Det globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden har utlyst en världsvid protestvecka mot beväpnade drönare den 3-10 oktober, 2015, Keep Space For peace week. Bevara himlen för fred!

Denna vecka pågår demonstrationer mot beväpnade drönare över hela världen, i Sydkorea, USA, Japan, Storbritannien,Tyskland, Indien, Nepal, Kemijärvi i norra Finland, i Kiruna i norra Sverige, och i dag här i Stockholm. På alla dessa platser säger vi:

”Stoppa de beväpnade drönarna. Stoppa dödandet med drönare! Vi säger också nej till Nato, och nej till det så kallade robotförsvaret och att storföretagen dominerar över militär och utrikespolitik. Vi säger – omvandla militärens produktion till civil produktion. Satsa på att stoppa klimatförändringarna satsa på att utrota den globala fattigdomen.”

Demonstration mot drönare med Sveriges Fredsråd, Kvinnor för fred, Svenska fredskommittén och Kurdiska demokratiska centret i Stockholm.

Norrbotten är ett underbart, stort och folktomt ställe tycker framsynta militärplanerare. Där finns stora ytor och luftrum för träning av diverse stridsfarkoster. Vapenutprovare från många länder är oerhört begeistrade och kommer gärna till Norrbotten för att utprova sina älsklingsvapen, som behöver stor yta.

Nu i höst står det förarlösa stridsplanet nEUROn, klart för den slutliga utprovningen i Norrbotten, på ett område stort som Blekinge. Det heter Provplats Vidsel eller NEAT, North European Aerospace Testrange. Planet har tagits fram i ett gemensamt arbete av Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Schweitz och Grekland.

Planet ser ut som en ofantligt stor fisk, en rocka. Detta plan kan smyga sig in över ett lands gränser osett eftersom det inte kan ses på radar. Planet ska kunna utrustas med dödliga projektiler, en del säger att det till och med ska kunna kärnvapenbestyckas. Man kan förstå att en del länder är måttligt förtjusta över denna mördarmaskin. Planet sägs vara en prototyp och ska inte serietillverkas. Vi inom fredsrörelsen säger: “Låt det inte tillverkas alls!”

Vi säger – omvandla militärens produktion till civil produktion. Satsa på att stoppa klimatförändringarna satsa på att utrota den globala fattigdomen.

Det tar två år att tillverka en stridspilot men bara nio månader att träna en drönaroperatör. Då kan man förstå militärens förtjusning: “Tänk vad vi kan spara!” Drönare används nu i USAs många krig – i Somalia, Jemen, Afghanistan. Operatören, som sitter på andra sidan jordklotet löper ingen risk att bli dödad vid en strid eller när de dödande projektilerna avlossas mot krigare men träffar ofta kvinnor, barn och gamla.

Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd och i styrelsen för globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden.

Läs mer om Globala nätverket mot vapen och kärnkraft i rymden.

Kurde Kasirga berättar om mordet på 34 kurdiska ungdomar i Turkiet med en drönare.

Kurde Kasirga kommer från Kurdiska demokratiska centret, NCDK, i Stockholm:

Den 28 december 2011, mördades 34 människor i den kurdiska byn Roboski, i östra Turkiet. De flesta som föll offer för den turkiska militärens organiserade mord, var ungdomar, 12-19 år. Bombningarna beordrades av turkisk militär, efter att ett flertal obemannade farkoster – drönare – identifierat en grupp ungdomar som anklagats för att smuggla tobak längs den irakiska gränsen. Det blev allt mer uppenbart att detta var en koordinerad attack mot ungdomarna.

Morden på de 34 ungdomarna utfördes alltså med hjälp av drönare och är ett brott mot mänskliga rättigheter. Drönare är farkoster utan mänsklig kontroll i en högteknologisk strategi för krig och massövervakning. Vi inom det kurdiska demokratiska centret NCDK-Stockholm, vänder oss starkt emot användningen av dessa omänskliga maskiner som mördar folk. Det som skedde i Roboski och det som sker varje dag, med hjälp av drönare, är ett brott mot mänskliga fri-och rättigheter.