Articles by Eva Björklund


Isberget i blått och vitt som sänkte kuppmakarnas Titanic

Jorge Capelan, 26 augusti 2019 Efter att den ”mjuka kuppen” misslyckats skakas landet av en storm, nedtystad av de stora internationella medierna: Den folkliga ekonomins utbrott som politiskt subjekt en modell byggd på allianser och samförstånd. I fredags tillkännagav de små och medelstora privatföretagen styrelse…


Uttalande från S-kvinnors kongress – En kärnvapenfri värld

UTTALANDE FRÅN S-KVINNORS KONGRESS – EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera…


USAs militär är världens största miljöförorenare.

  Förra veckan hände något som media ägnade minimal uppmärksamhet, nämligen att USAs flottbas i Virginia Beach hade släppt ut 450 liter jetbränsle mindre än 15 mil från Atlanten. Händelsen var inte lika katastrofal som andra utsläpp från oljeledningar, men avslöjar en viktig men mycket…