OKATEGORISERAD

Kuba lever och arbetar!

Kära kamrater Idag står vi här för att sörja USA-ledarnas enorma svek mot sin egen självständighetsförklaring. Och för att hylla det motstånd och de revolutioner som faktiskt stöds av den 240-åriga förklaringen. Jag ska särskilt ta upp Kuba som fått utstå förtryck, ekonomisk och ibland…

LÄS MER

Natos senaste krigsbyte är Sverige

Fredsvänner, mötesdeltagare, Ett år har gått sedan vi stod här sist och framgångarna för fredsrörelsen har varit begränsade. Sverige är numera ett Natoland och har ett militärt avtal med USA som i praktiken upphäver vår suveränitet och vårt självbestämmande. Det militärindustriella komplexet jublar och militarismen…


4 juli – den enda supermaktens nationaldag

På USA:s nationaldag den 4 juli protesterar vi mot USA:s krigsförbrytelser och folkrättsbrott. Efter Sovjetunionens och Warszawapaktens upplösning har USA, understött av Sverige och andra Väst-länder, genom krig och andra folkrättsstridiga medel utvidgat sin strävan efter världsherravälde utan hän-syn till andra länders legitima säkerhetsintressen. Den…


Svenska folket säger nej till DCA

En överväldigande majoritet av svenska folket, 84 procent, säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn. Det visar en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd. Samtidigt har Sveriges regering förhandlat fram ett…
Världsfredsrådet fördömer förföljelsen av fredsaktivister i Sverige

”Natos bombningar av den Federala republiken Yugoslavien för 25 år sedan var en brutal attack av den hittills störta krigsmaskinen i historien. Under 78 dagar bombningar dödads tusentals oskyldiga civila, förstördes skolar, sjukhus, broar, TV-stationer och annan civil infrastruktur under falska förevändningar. Nato spred terror…Neutraliteten – ett offer för Natos terrorbombningar

  I ett anförande i Belgrad vid konferensen mot Natos bombningar av Jugoslavien för 25 år sedan framhöll jag hur Sveriges 200-åriga neutralitet, och speciellt neutraliteten under andra världskriget, ifrågasattes och nedvärderades redan i början av 1990-talet. Anledningen var den då hägrande utsikten av medlemskap…