Uttalande från den internationella konferensen i Kyoto, Space and Peace, 2 augusti 2015

Kyoto International Conference on Space and Peace, 2 augusti 2015.

Kyoto International Conference on Space and Peace, 2 augusti 2015. Foto: Bruce Gagnon

Förenta nationerna grundades 1946 efter andra världskriget för att rädda de kommande generationerna från krigets gissel, som två gånger under vår livstid, har påfört mänskligheten ofantliga lidanden. FN visade på en ny internationell ordning. Men USA och de tidigare europeiska kolonialmakterna har i stället gått samman och i stället för en ny internationell ordning, påtvingat världen en ny internationell oordning.

Under hela det 20:e århundradet bevittnade världen krig, aggressioner och mördande i Asien, Afrika och Latinamerika. Imperialistländerna gick samman och formade den militära alliansen Nato som hängett sig åt anfall mot suveräna stater och begått krigsförbrytelser och förblivit ostraffade. FN har förbigåtts samtidigt som Nato utvidgats till att bli den största tillgången för plundring av resurser åt den globaliserade företagsvärlden.

I stället för att tillåta att en alternativ social ordning utvecklas, har USA utmanat Ryssland i en kärnvapenkapplöpning. USA har omkring 1000 militärbaser runt världen. USA är huvudansvarigt för att att världen idag spenderar mer än 1.75 trillion USA dollar på militärutrustning. Tillsammans med allierade som Saudiarabien och andra arabiska monarkier har USA under åren stöttat framväxten av talibaner, Al Qaeda och annan terrorism över hela Mellanöstern, Centralasien och delar av Afrika.

Robotförsvarssystemet, som är ett nyckelelement i Pentagons förstaslagsplanering, har utplacerats runt hela Ryssland och Kina. Detta har bidragit till att döda hoppet om global kärnvapennedrustning eftersom båda länderna upprepade gånger har deklarerat att de inte kan tillåta sig att reducera sin kärnvapenåtergäldnings förmåga på samma gång som USA placerar ut sin sköld alldeles vid deras trösklar.

I början av det tjugonde århundradet gjorde FN ett annat försök att proklamera ”En ny internationell ordning” genom att anta ”Milleniumdeklarationen” och ”Millenniets utvecklingsmål”. Alla FN länder har accepterat att avhålla sig från våld och anta fredlig samexistens, och verka för nedrustning och utveckling. Men återigen har USA och många europeiska partners skapat en ”Ny internationell oordning”.

Lögner har uttalats, i såväl USAs och Storbritanniens regeringar som inom FNs säkerhetsråd, om de icke-existerande kärnvapnen i Irak. Krig i Afghanistan, invasion av Irak, attacker mot Libyen och drönarkrig mot Pakistan, Jemen och andra länder har lett till dödandet av många oskyldiga människor. Genom att dirigera en kupp i Ukraina har USA bidragit till att skapa ett inbördeskrig vid den ryska gränsen, som verkar vara avsett att destabilisera regeringen i Moskva.

Nato har utvidgats till fram till den ryska gränsen och på så sätt brutit mot löftet som gavs till Sovjetunionen efter det kalla krigets slut att den militära västalliansen inte skulle röra sig en tum österut. USA/Nato sänder idag trupper och tung militär utrustning till Nato -medlemmarna Polen, Lettland, Litauen, Estland och Georgien, länder som ligger nära den ryska gränsen.Denna provokativa utveckling kan utlösa ett tredje världskrig.

USAs vägran att inom FN samarbeta för ett förbud om vapen i rymden har lämnat dörren öppen för fortsatt utveckling av offensiv och destabiliserande rymdteknologi, som de militära rymdfarkosterna och Prompt Global Strike- systemet. USAs militära satelliter ger Pentagon möjligheter till globalt spionage och exakta bombmål över hela planeten.

Obama har nyligen annonserat att tyngdpunkten för USAs styrkor ska förflyttas till Asien/Stilla havet vilket kommer att ge Pentagon kapaciteten att omringa och kontrollera Kina. Fler flygfält, militärbaracker och hamnbesök är nödvändiga för USAs militära operationer i regionen och vi ser utbyggnad av redan existerande baser och konstruktioner av nya baser på platser som t.ex. Sydkorea, Okinawa,Guam, Filippinerna, Australien och flera andra platser. Vi solidariserar oss med de lokala och nationella rörelserna som gör motstånd mot USAs basexpansion.

Speciellt nu när vi möts här i Kyoto, i Japan, uttalar vi vårt starka motstånd mot USAs utplacering av ”robotförsvaret” och X-band radarsystem i det lokala området. Dessa installationer är en provokation mot Kina.

Vid konferensen här i Kyoto, uttalar vi vår starka opposition mot det mycket farliga spridandet av den globala militariseringen, till skydd för storföretagens dominans, som inte kan tillåtas att fortsätta på samma gång som vi ser den kommande förödelsen på grund av klimatförändringar och växande global fattigdom. Vi måste alla arbeta för att realisera FNs mål att rädda de kommande generationerna från krigets gissel. Detta kan bara ske med ett kraftfullt och enat globalt motstånd och en rörelse för fred, rättvisa och hälsosam miljö.

Vi kräver omställning av den globala krigsmaskinen så att livet på vårt rymdfartyg JORDEN ska kunna leva och blomstra många år framöver. Vi ser behovet av ett modigt och beslutsamt agerande idag för att säkra att en annan värld faktiskt ska vara möjlig.

Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

Översättning: Agneta Norberg

 

Agneta Norberg föreläser om USAs och NATOs baser och krigsövningar över världen. Foto: Phui Yi Kong

 

Läs våra andra inlägg om Japan här:

Japan – en av flera plattformarna för USAs militära kontroll av världen

Joseph Gerson: Vi ser nu en ny era av ett kallt krig

Agneta Norbergs tal i Kyoto vid Globala nätverkets årliga möte

Samt:

Hiroshimadagen 6 augusti 2015 i Stockholm